Comunicat de presă


Comunicat privind ghidurile Autorității Bancare Europene ce vor fi folosite de BNR ca autoritate de rezoluție bancară

26.07.2016
 1. Ghidul privind circumstanțele de facto care constituie o amenințare gravă la adresa stabilității financiare și a elementelor legate de eficacitatea instrumentului de vânzare a activității conform articolului 39 alineatul (4) din Directiva 2014/59/UE (EBA/GL/2015/04)

  Ghidul este adresat autorităților de rezoluție și specifică circumstanțele de facto care constituie o amenințare gravă la adresa stabilității financiare, care apare sau este agravată de intrarea în dificultate sau de susceptibilitatea de a intra în dificultate a unei instituții aflate în rezoluție, în sensul articolului 39 alineatul (3) din Directiva 2014/59/UE, şi elementele în cazul cărora respectarea cerințelor de scoatere pe piață a instituției, astfel cum este prevăzut la articolul 39 alineatul (1) din Directiva 2014/59/UE, ar putea submina eficacitatea instrumentului de vânzare a activității în ceea ce privește abordarea amenințării respective sau atingerea obiectivului de rezoluție menționat la articolul 31 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2014/59/UE. Prevederile menționate au fost transpuse, în mod fidel, în cadrul de reglementare naţional constituit de Legea nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar, prin art. 238, art. 236 şi, respectiv, art. 178 alin. (1) lit. b).

  Atunci când evaluează dacă există o amenințare gravă la adresa stabilității financiare, care apare sau este agravată de intrarea în dificultate sau de susceptibilitatea de a intra în dificultate a unei instituții aflate în rezoluție, în contextul cerinței de scoatere pe piață a instituției legate de aplicarea instrumentului de vânzare a activității, autoritățile de rezoluție trebuie să aibă în vedere impactul asupra altor instituții și piețe financiare, inclusiv asupra furnizorilor de infrastructură și clienților din afara sectorului instituțiilor financiare. Autoritățile de rezoluție trebuie să aibă în vedere în mod deosebit, însă fără a se limita la acestea, circumstanțele de facto relevante pentru riscul ca scoaterea pe piață a instituției aflate în rezoluție să determine o agravare a incertitudinii și pierderea încrederii pieței, aceste circumstanțe fiind prezentate în Titlul II al ghidului.

  De asemenea, atunci când evaluează dacă respectarea cerințelor prevăzute la articolul 39 alineatul (1) din Directiva 2014/59/UE este susceptibilă de a submina eficacitatea instrumentului de vânzare a activității sau atingerea obiectivului de rezoluție de a evita producerea unor efecte negative asupra stabilității financiare, autoritățile de rezoluție trebuie să aibă în vedere cel puțin elementele care sunt prezentate în Titlul III al ghidului, legate de eficacitatea instrumentului de vânzare a activității și de stabilitatea financiară.

  Ghidul a fost emis de Autoritatea Bancară Europeană la data de 7 august 2015 şi varianta în limba română a acestuia poate fi consultată la adresa eba.europa.eu/documents/10180/1156647/EBA-GL-2015-04_RO_GL+sale+of+business+tool.pdf

  Ghidul este luat în considerare în activitatea desfăşurată de Banca Naţională a României în calitate de autoritate de rezoluţie. 2. Ghidul privind stabilirea situațiilor în care lichidarea activelor sau a pasivelor în cadrul procedurii obișnuite de insolvență ar putea avea un efect negativ pe una sau mai multe piețe financiare conform articolului 42 alineatul (14) din Directiva 2014/59/UE (EBA/GL/2015/05)

  Ghidul este adresat autorităților de rezoluție și promovează convergența procedurilor de supraveghere și de rezoluție, potrivit articolului 42 alineatul (5) din Directiva 2014/59/UE, în ceea ce privește stabilirea situațiilor în care lichidarea activelor sau a pasivelor în cadrul procedurii obișnuite de insolvență ar putea avea un efect negativ pe piața financiară, caz prevăzut în cadrul de reglementare naţional la art. 272 lit. a) din Legea nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar.

  Atunci când evaluează dacă piața anumitor active sau pasive este de așa natură încât lichidarea acestora în cadrul procedurii obișnuite de insolvență ar putea avea un efect negativ pe una sau mai multe piețe financiare, autoritățile de rezoluție trebuie să evalueze situația pieței activelor respective și impactul cedării acestor active asupra piețelor pe care acestea sunt tranzacționate, precum și asupra stabilității financiare.

  Autoritățile de rezoluție trebuie să evalueze cel puțin următoarele elemente, ținând cont de urgența măsurilor de rezoluție:

  1. dacă piața acestor active este depreciată;
  2. impactul unei cedări a acestor active asupra piețelor pe care acestea sunt tranzacționate;
  3. situația piețelor financiare și efectele directe sau indirecte ale cedării acestor active.

  Ghidul a fost emis de Autoritatea Bancară Europeană la data de 7 august 2015 şi varianta în limba română a acestuia poate fi consultată la adresa eba.europa.eu/documents/10180/1156565/EBA-GL-2015-05_RO_GL+on+asset+separation+tool.pdf

  Ghidul este luat în considerare în activitatea desfăşurată de Banca Naţională a României în calitate de autoritate de rezoluţie. 3. Ghidul privind criteriile minime de îndeplinit de către un plan de reorganizare a activităţii (EBA/GL/2015/21)

  Ghidul se adresează atât autorităţilor competente, cât şi autorităților de rezoluție și specifică criteriile minime pe care trebuie să le îndeplinească un plan de reorganizare a activității pentru a fi aprobat de autoritatea de rezoluție conform art. 52 alin. 7 din Directiva 2014/59/UE, transpus, în mod fidel, în cadrul de reglementare naţional constituit de Legea nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar (art. 336).

  Ghidul detaliază:

  • criteriile minime pe care autoritatea de rezoluţie trebuie să le aibă în vedere în cadrul evaluării planului de reorganizare a activităţii circumscrise următoarelor aspecte:
   1. credibilitatea;
   2. adecvarea strategiei şi măsurilor de reorganizare;
   3. consecvenţa, monitorizarea şi verificarea; şi
  • procesul de coordonare între autoritatea de rezoluţie şi autoritatea competentă, în contextul evaluării planului de reorganizare.

  O serie de prevederi se adresează în mod indirect şi instituţiilor care au obligaţia de a elabora respectivele planuri, fiind utile pentru orientarea acestora în elaborarea planurilor de reorganizare.

  Ghidul a fost emis de Autoritatea Bancară Europeană la data de 19 mai 2016 şi varianta în limba română a acestuia poate fi consultată la adresa eba.europa.eu/documents/10180/1468967/EBA-GL-2015-21+GLs+on+Business+Reorganisation+Plans_RO.pdf

  Ghidul este luat în considerare în activitatea desfăşurată de Banca Naţională a României în calitate de autoritate de rezoluţie.