Comunicat de presă


Comunicat al autorității competente cu privire la ghidul Autorității Bancare Europene referitor la criteriile minime de îndeplinit de către un plan de reorganizare a activității (EBA/GL/2015/21)

22.07.2016

Ghidul se adresează deopotrivă autorităţilor competente şi autorităților de rezoluție.

Prezentul comunicat este adresat de către Banca Națională a României, în calitate de autoritate competentă, atât instituțiilor de credit, cât și celorlalte entități cărora le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii.


Planul de reorganizare a activității este reglementat în art. 52 din Directiva 2014/59/UE. Aceste prevederi au fost transpuse în art. 332–340 din Legea nr. 312/2015.

Planul de reorganizare a activității se întocmește în termen de o lună de la data aplicării instrumentului de recapitalizare internă (bail-in) de către instituția care face obiectul acestui instrument și care îl prezintă autorității de rezoluție. În cadrul acestuia sunt prezentate măsurile care vizează restabilirea viabilității pe termen lung a instituției ori a unor părți ale activității acesteia, într-un termen rezonabil.

Planul de reorganizare trebuie să includă o serie de elemente minime, iar evaluarea posibilității acestuia de a restabili viabilitatea pe termen lung a instituției se realizează de către autoritatea de rezoluție de comun acord cu autoritatea competentă. Dacă cele două autorități estimează că planul va atinge obiectivul anterior menționat, autoritatea de rezoluție aprobă planul.

Ghidul Autorității Bancare Europene (EBA/GL/2015/21) tratează criteriile minime pe care trebuie să le satisfacă un plan de reorganizare a activității pentru a fi aprobat de către autoritatea de rezoluție. Ghidul detaliază:

  • criteriile minime pe care autoritatea de rezoluție și autoritatea competentă trebuie să le aibă în vedere în cadrul evaluării planului de reorganizare a activității circumscrise următoarelor aspecte: (i) credibilitatea; (ii) adecvarea strategiei și măsurilor de reorganizare; (iii) consecvența, monitorizarea și verificarea,
  • procesul de coordonare între autoritatea de rezoluție și autoritatea competentă, în contextul evaluării planului de reorganizare.

Versiunea în limba română: Ghid privind criteriile minime de îndeplinit de către un plan de reorganizare a activității

Versiunea în limba engleză: Final Guidelines on the minimum criteria to be fulfilled by a business reorganisation plan


Banca Națională a României informează instituțiile de credit, precum și celelalte entități cărora le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 312/2015 că acest ghid este luat în considerare în activitatea desfășurată de Banca Națională a României în calitate de autoritate competentă.