Comunicat de presă


Comunicat adresat instituțiilor de credit cu privire la ghidul Autorității Bancare Europene referitor la detalierea şi publicarea indicatorilor de importanţă sistemică globală (EBA/GL/2016/01)

19.05.2016

Ghidul se adresează deopotrivă autorităţilor competente şi „instituțiilor-mamă din UE, societăților financiare holding-mamă din UE, societăților financiare holding mixte-mamă din UE și instituțiilor care nu sunt filiale ale unei instituții-mamă din UE sau ale unei societăți financiare holding-mamă din UE sau ale unei societăți financiare holding mixte-mamă din UE (entități relevante) cu un indicator de măsurare a expunerii determinat pentru scopurile indicatorului efectului de levier de peste 200 de miliarde de euro”.

1. Dispoziţii adresate autorităţilor competente

Ghidul conține precizări cu privire la:

 • datele care trebuie luate în considerare la determinarea scorurilor aferente entităţilor relevante în vederea identificării instituţiilor globale de importanţă sistemică şi alocării acestora în subcategorii, potrivit metodologiei descrisă în cadrul art. 131 din Directiva 2013/36/UE (CRD) şi în Regulamentul (UE) nr. 1222/2014;
 • datele auxiliare care trebuie avute în vedere în procesul decizional cu privire la identificarea entităţilor relevante drept G-SII şi alocarea acestora în subcategorii;
 • elementele memorandum utilizate pentru a îmbunătăți calitatea datelor și a contribui la dezvoltarea viitoare a metodologiei de identificare.,

2. Dispoziţiile adresate entităţilor relevante

Ghidul aduce o serie de precizări referitoare la:

 • datele pe care entităţile relevante trebuie să le raporteze autorităţilor competente pentru ca acestea să poată derula procesul de identificare al G-SII, în conformitate cu prevederile art. 131 din CRD, care au fost transpuse în mod corespunzător în Capitolul IV al Titlului IV din Regulamentul BNR nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, și respectiv cu cele din Regulamentul (UE) nr. 1222/2014;
 • datele pe care entităţile relevante trebuie să le publice anual precum şi formatul şi termenele de publicare ale acestora. În ceea ce priveşte formatul şi termenele de publicare, ghidul face trimitere la standardele tehnice de punere în aplicare (RTS) adoptate în temeiul art. 441 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (CRR), aplicabile G-SII.

   Versiunea în limba română este disponibilă la adresa:
   Ghid revizuit cu privire la detalierea indicatorilor de importanță sistemică globală și publicarea lor

   Versiunea în limba engleză poate fi accesată la adresa:
   Revised guidelines on the further specification of the indicators of global systemic importance and their disclosure