Comunicat de presă


Rezervele internaţionale – decembrie 2015

04.01.2016

La 31 decembrie 2015, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 32 238 milioane euro, faţă de 32 104 milioane euro la 30 noiembrie 2015 și față de 32 216 milioane euro la 31 decembrie 2014.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 1 072 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor Publice, alimentarea contului Comisiei Europene și altele;
  • Ieşiri de 938 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută şi altele.

Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 3 247 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 decembrie 2015 au fost de 35.485 milioane euro, faţă de 35 459 milioane euro la 30 noiembrie 2015 și față de 35 506 milioane euro la 31 decembrie 2014.

Plăţile scadente în luna ianuarie 2016 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor Publice, însumează circa 260 milioane euro.