Comunicat de presă


Comunicat de presă - Băncile de importanță sistemică

18.11.2015

Banca Națională a României identifică periodic băncile de importanță sistemică, în baza prevederilor Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, preluate prin Regulamentul BNR nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, folosind metodologia publicată de Autoritatea Bancară Europeană. Aplicarea metodologiei menționate pentru datele aferente lunii iunie 2015 a condus la identificarea următoarelor bănci ca fiind de importanță sistemică: 9 instituții de credit persoane juridice române (Banca Comercială Română, BRD - Groupe Société Générale, UniCredit Bank, Raiffeisen Bank, Banca Transilvania, AlphaBank, Garanti Bank, CEC Bank, Bancpost) și o sucursală (ING Bank N.V., Amsterdam). Băncile de importanță sistemică astfel identificate au un rol semnificativ în cadrul sectorului bancar românesc, deținând 72 la sută din active, 75 la sută din depozite și 73 la sută din creditele acordate (la iunie 2015).

Banca Națională a României va publica periodic lista băncilor de importanță sistemică.

Mai multe detalii se regăsesc în prezentarea dlui viceguvernator Liviu Voinea, publicată pe site-ul BNR.