Comunicat de presă


Rezervele internaţionale – mai 2015

02.06.2015

La 31 mai 2015, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 30 220 milioane euro, faţă de 30 094 milioane euro la 30 aprilie 2015.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 528 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor Publice și altele;
  • Ieşiri de 402 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută, plăţi din contul Comisiei Europene şi altele.

Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 3 614 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 mai 2015 au fost de 33 834 milioane euro, faţă de 33 682 milioane euro la 30 aprilie 2015.

Plăţile scadente în luna iunie 2015 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor Publice, însumează circa 442 milioane euro.