Comunicat de presă


Rezervele internaţionale – martie 2015

01.04.2015

La 31 martie 2015, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 30 599 milioane euro, faţă de 30 482 milioane euro la 28 februarie 2015.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 1 718 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea contului Comisiei Europene şi conturilor Ministerului Finanţelor Publice cu fonduri europene.
  • Ieşiri de 1 601 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută şi altele. La capitolul plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută se regăsesc rambursări de capital din împrumutul de la Fondul Monetar Internaţional pentru care România a rambursat circa 124 milioane echivalent euro precum și rambursarea emisiunii de obligaţiuni denominată în euro a Ministerului Finanţelor Publice scadentă pe data de 18 martie 2015, în suma de 1 050 milioane euro, capital şi dobândă.

Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 3 664 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 martie 2015 au fost de 34 263 milioane euro, faţă de 34 062 milioane euro la 28 februarie 2015.

Plăţile scadente în luna aprilie 2015 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor Publice, însumează circa 470 milioane euro.