Zilele Culturale ale Băncii Centrale Europene

prezentarea conceptului


ZILELE CULTURALE ALE BĂNCII CENTRALE EUROPENE

"Zilele Culturale ale Băncii Centrale Europene" sunt organizate anual la Frankfurt pe Main, oraşul de reşedinţă al Băncii Centrale Europene, având ca scop prezentarea şi promovarea bogăţiei culturale a statelor membre UE în rândul unui public cât mai numeros. Fiecare bancă centrală a ţării care este prezentată colaborează împreună cu BCE, în vederea dezvoltării şi implementării programului evenimentului, care cuprinde activităţi din diverse sfere ale culturii ţării respective: muzică, literatură, teatru, artă, fotografie. De asemenea, sunt organizate expoziţii, conferinţe şi evenimente pentru copii.

Conceptul şi filosofia evenimentului

Iniţial, acest eveniment a fost organizat pentru angajaţii BCE, scopul acestuia fiind acela de a contribui la intensificarea schimburilor interculturale şi la creşterea conştientizării bogăţiei culturale a Europei. Datorită feedback-ului pozitiv pe care l-a avut prima ediţie a evenimentului în anul 2002, Consiliul Executiv al BCE a decis să includă proiectul "Zilele Culturale" în programul permanent al evenimentelor BCE.

BCE colaborează strâns cu banca centrală a ţării invitate pentru proiectarea şi implementarea programului evenimentului. În 2003, evenimentul a avut ca invitată Portugalia; în 2004, a urmat Polonia; Ungaria în 2005, Austria în 2006, Grecia în 2007, Uniunea Europeană în 2008 şi România în 2009.

Obiectivele "Zilelor Culturale" sunt:

  • să contribuie la promovarea diversităţii culturale a statelor membre UE în rândul angajaţilor BCE, al locuitorilor Frankfurt-ului şi Germaniei, al vizitatorilor din Europa şi din întreaga lume;
  • să faciliteze cooperarea şi schimbul de experienţă în Sistemul European al Băncilor Centrale şi în alte domenii de activitate decât politica monetară.

Aspecte organizatorice

"Zilele Culturale" sunt organizate anual în colaborare cu banca centrală a ţării care este prezentată.

Activităţile evenimentului se desfăşoară în spaţii culturale de renume în Frankfurt, precum: Alte Oper Frankfurt, Literaturhaus, Deutsche Filmmuseum etc.

BCE are o echipă internă exclusiv dedicată şi responsabilă de organizarea Zilelor Culturale, beneficiind şi de expertiza unor consultanţi externi pe probleme de comunicare.

Evenimentele culturale selectate trebuie:

  • să aibă o valoare culturală ridicată;
  • să fie reprezentative pentru cultura ţării invitate;
  • să formeze un program variat;
  • să suscite interesul unei audienţe cât mai numeroase, formate din persoane de toate vârstele şi naţionalităţile.

"Zilele Culturale" prezintă cultura unui stat membru UE prin intermediul unei suite de evenimente precum: concerte de muzică clasică sau alte genuri muzicale reprezentative pentru ţara respectivă, conferinţe, expoziţii, spectacole de teatru şi de dans, filme şi evenimente speciale pentru copii. Orice ţară membră UE îşi poate exprima interesul de a fi prezentată şi promovată în cadrul Zilelor Culturale ale BCE.

În vederea colaborării şi a formării unei echipe între BCE şi banca centrală a ţării prezentate, evenimentul este organizat sub patronajul Preşedintelui BCE şi al Guvernatorului băncii centrale a ţării invitate. Întregul eveniment susţine ideea de colaborare dintre BCE şi banca centrală respectivă, fapt reflectat inclusiv prin intermediul tuturor materialelor informative şi promoţionale ale evenimentului. Dat fiind succesul ediţiilor anterioare, evenimentul se bucură de cooperarea unor importante instituţii locale şi regionale, a Primăriei oraşului Frankfurt pe Main şi a comunităţii locale de afaceri şi culturale.