Silviu Cerna

Membru al CA al BNR în perioada 8 aug. 1991- 10 oct. 2009
Prof. univ. dr. Silviu Cerna

Născut la 23 ianuarie 1950 în comuna Vucova, jud.Timiş
Absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice, Timişoara