Prim-viceguvernator BNR


Data naşterii: 25 noiembrie 1953
Locul naşterii: Bucureşti

Prof. univ. dr. Florin Georgescu

Educaţie

mai 2004
Institutul Internaţional pentru Dezvoltarea Managementului, Lausanne, Elveţia
august 1991-mai 1992
Henry Bloch School of Business and Public Administration – University of Missouri Kansas City, Kansas City, SUA – Stagiu de cercetare ştiinţifică privind managementul financiar-bancar în conditile economiei de piaţă, ca bursier Alexander Hamilton, în programul Fulbright
1989
Doctorat în finanţe, circulaţie bănească şi credit, Academia de Studii Economice, Bucureşti
1976
Facultatea Finanţe-Contabilitate, Academia de Studii Economice, Bucureşti

Experienţă profesională

21 decembrie 2012 - prezent
Vicepreşedinte al Consiliului de administraţie şi Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale a României
7 mai 2012 - 21 decembrie 2012
Viceprim-ministru şi Ministru al Finanţelor Publice; guvernator, din partea României, Ia Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca Europeană de Investiţii
octombrie 2004 - prezent
Vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie şi Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale a României: octombrie 2004 – prezent (responsabilitate suspendată pe parcursul îndeplinirii mandatului de Viceprim-ministru şi Ministru al Finanţelor Publice, 7 mai 2012 - 21 decembrie 2012)
ianuarie 2011 - prezent
Membru în Comitetul European pentru Risc Sistemic, în calitate de reprezentant al autorităţii de supraveghere bancară (responsabilitate suspendată odată cu numirea în funcţia de Viceprim-ministru şi Ministru al Finanţelor Publice, 7 mai 2012 - 21 decembrie 2012)
octombrie 2004 - decembrie 2010
Membru în Comitetul de Supraveghere Bancară (Banking Supervision Committee) al Băncii Centrale Europene
aprilie - octombrie 2004
Preşedinte al Consiliului de Supraveghere al Băncii Comerciale Române
decembrie 2000 - aprilie 2004
Deputat, Preşedinte al Comisiei pentru Buget, Finanţe şi Bănci a Camerei Deputaţilor
aprilie 2004 - octombrie 2004
Deputat
decembrie 1996 - decembrie 2000
Deputat, Vicepreşedinte al Comisiei pentru Buget, Finanţe şi Bănci a Camerei Deputaţilor
noiembrie 1992 - decembrie 1996
Ministru de stat, ministru al finanţelor
Guvernator, din partea României, Ia Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
iunie 1992 - noiembrie 1992
Secretar de stat în Ministerul Economiei şi Finanţelor
noiembrie 1990 - iunie 1992
Director general al Direcţiei Generale a Controlului Financiar de Stat Bucureşti, din Ministerul Finanţelor
februarie 1990 - noiembrie 1990
Director al Inspecţiei Teritoriale Financiare de Stat Bucureşti, din Ministerul Finanţelor
iulie 1988 - februarie 1990
Şef serviciu control financiar în unităţi economice din industrie, construcţii, transporturi şi cooperaţia meşteşugărească, în cadrul Inspecţiei Teritoriale Financiare de Stat Bucureşti, din Ministerul Finanţelor
noiembrie 1976 - iulie 1988
Inspector în serviciul menţionat mai sus, din cadrul Inspecţiei Teritoriale Financiare de Stat Bucureşti a Ministerului Finanţelor
octombrie 2000 - octombrie 2004
Preşedinte al Camerei Auditorilor Financiari din România (octombrie 2004 – prezent: auditor financiar inactiv)

Activitate didactică

Conducător ştiinţific de doctorat la disciplina „Monedă şi Credit”, Academia de Studii economice, Bucureşti şi activitate didactică neîntreruptă începând din 1977, la aceeaşi disciplină

iulie 1999 - prezent
Profesor universitar; iulie 1999 - 2007 inclusiv la disciplina “Instituţii Financiare Internaţionale”
februarie 1993 - iulie 1999:
Conferenţiar universitar
octombrie 1988 - februarie 1993
Lector universitar
octombrie 1977 - septembrie 1988
Asistent universitar

Activitate ştiinţifică

 • Contribuţia politicii prudenţiale a BNR în cadrul mix-ului de politici economice, Banca Naţională a României, Caiete de studii nr. 29/ iunie 2011 (autor)
 • Starea economico-socială a României în anul 2000, Editura Expert, Bucureşti, 2002 (autor)
 • Tratatul de Finanţe publice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007, 2006, 2003, 2002, 2000, 1999 (coautor), Cap. Politici financiare şi monetare privind asigurarea echilibrului financiar “ şi Cap. “Procesul bugetar”
 • România 2000: politicile de creştere economică (autor), studiu cuprins în lucrarea Tranziţia economică în România – trecut, prezent, viitor, apărută sub egida Băncii Mondiale şi a Centrului Român de Politici Economice, Bucureşti, 2000
 • Prefaţa lucrării FMI-ul, Patrick Lenain, Editura C.N.I. “CORESI” S.A., Bucureşti, 2000
 • Prefaţa lucrării Globalizarea – şansă sau blestem?, autor Eugen Zainea, Editura Valand Print, Bucureşti, 2000
 • Culegere de probleme şi studii de caz la Circulaţie Bănească şi Credit - colaborare în cadrul unui colectiv de profesori de la ASE Bucureşti, coordonat de prof. dr. Eugen Vasilescu, ediţiile 1982 şi 1980
 • Peste 350 studii şi articole în reviste de specialitate şi rubrica economică din diferite cotidiane
 • Peste 150 de prezentări pe teme de politicile economice, monetare şi financiare, la conferinţe şi simpozioane desfăşurate în ţară
 • Numeroase expuneri în cadrul unor reuniuni internaţionale, pe tema reformei economice din România (evoluţia politicilor fiscală, bugetară, monetară, valutară, comercială, de preţuri, de privatizare şi restructurare a sectorului economiei reale şi a celui bancar)

Titluri ştiinţifice

 • Doctor Honoris Causa al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (2013)
 • Doctor Honoris Causa al Universităţii Aurel Vlaicu din Arad (2013)

Alte activităţi şi realizări în domeniul profesional-ştiinţific

 • Membru al Asociaţiei Române pentru Clubul de la Roma (ARCOR), Bucureşti
 • Membru fondator şi vicepreşedinte al Societăţii Române de Economie (SOREC), Bucureşti
 • Membru al Consiliului editorial al revistei “Oeconomica”
 • Vicepreşedinte al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România, iunie 2002-octombrie 2004

Decoraţii

 • Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer, ianuarie 2010
 • Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler, decembrie 2002
 • Ordinul „Meritul industrial şi comercial” în grad de Mare Ofiţer, ianuarie 2007
 • Emblema „Onoarea Armatei Române”, noiembrie 2010