Noutăţi


 1. 02.08.2021 Rezervele internaţionale – iulie 2021 La 31 iulie 2021, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 39.008 milioane euro, față de 36.831 milioane euro la 30 iunie 2021. Rezerva de aur s-a menţinut la 103,6 tone. Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 iulie 2021 au fost de 44.130 milioane euro, faţă de 41.757 milioane euro la 30 iunie 2021.
 2. 29.07.2021 Buletin lunar, mai 2021 (Versiune integrală)
 3. 28.07.2021 Consultare publică: Proiect legislativ pentru modificarea Regulamentului BNR nr. 4/2019 privind instituțiile de plată şi furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi
 4. 27.07.2021 Comunicat de presă cu privire la proiectul de twinning "Strengthening supervision, corporate governance and risk management in the financial sector” dedicat sectorului financiar din Republica Moldova Proiectul de twinning a fost atribuit consorțiului format din băncile centrale din România, Regatul Țărilor de Jos și Lituania.
 5. 26.07.2021 Statistică: Structura în profil teritorial a creditelor și depozitelor, iunie 2021
 6. 26.07.2021 Emisiune numismatică cu tema 200 de ani de la nașterea lui Ion C. Brătianu Data lansării: 2 august 2021
 7. 26.07.2021 Consultare publică: Proiect legislativ pentru modificarea și completarea Regulamentului BNR nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare
 8. 23.07.2021 Indicatori monetari – iunie 2021 În luna iunie 2021, creditul neguvernamental în lei (pondere 71,1 % în total) s-a majorat cu 2,1% față de luna anterioară, iar creditul în valută exprimat în euro (28,9% în total) a scăzut cu 0,5%. Comparativ cu iunie 2020, creditul neguvernamental a crescut cu 11,2%, pe seama creșterii cu 16,6% a componentei în lei
 9. 22.07.2021 Raport asupra stabilității financiare - iunie 2021
 10. 21.07.2021 Consultare publică: Proiect legislativ privind modificarea și completarea Ordinului BNR nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu IFRS, aplicabile instituţiilor de credit
 11. 19.07.2021 Minuta ședinței de politică monetară a Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României din 7 iulie 2021
 12. 14.07.2021 Balanţa de plăţi şi datoria externă – mai 2021 În ian-mai 2021, contul curent a înregistrat un deficit de 5 947 mil. euro, comparativ cu 3 207 mil. euro în ian-mai 2020. Investiţiile directe ale nerezidenţilor au însumat 2 432 mil. euro (758 mil. euro în ian-mai 2020). Dat. ext. pe termen lung a însumat 92 193 mil. euro la 31 mai '21, -0,7% față de 31 dec '20, iar cea pe termen scurt 34 791 mil. euro, +5,1% față de 31 dec '20
 13. 07.07.2021 Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară CA al BNR a hotărât: menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,25 % pe an; menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 0,75 % pe an și a ratei dobânzii aferente facilității de creditare (Lombard) la 1,75 % pe an; păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.