Guvernatorul BNR


Data naşterii: 1 august 1949
Locul naşterii: Drăgăşani, jud. Vâlcea

Academician Mugur Constantin Isărescu

Educaţie

1989
Doctorat în ştiinţe economice, Academia de Studii Economice Bucureşti
1967-1971
Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Comerţ, specialitatea Comerţ Exterior
 

Experienţă profesională

septembrie 1990 - prezent
Preşedinte al Consiliului de administraţie şi Guvernatorul Băncii Naţionale a României (numit de Guvern în 1990; cu mandat încredinţat de Parlament în 1991 şi reînnoit în decembrie 1998, noiembrie 2004, octombrie 2009, octombrie 2014 și octombrie 2019)
decembrie 1999 - decembrie 2000
Prim-ministru al Guvernului României
1997 - prezent
Director al Institutului de Economie Mondială (suspendat pe durata îndeplinirii mandatului de Guvernator al BNR)
martie - septembrie 1990
Secretar cu probleme economice şi monetare al Ambasadei României din Washington
august 1971 - februarie 1990
Cercetător ştiinţific la Institutul de Economie Mondială (cercetător ştiinţific principal, gradul III din 1980; cercetător ştiinţific principal, gradul I din 1990)

Poziţii deţinute în organisme internaţionale

 • Membru în Consiliul General al Sistemului European al Băncilor Centrale
 • Membru cu drept de vot din partea României în Consiliul European de Risc Sistemic
 • Guvernator pentru România în Consiliul Guvernatorilor al Fondului Monetar Internaţional
 • Viceguvernator pentru România în cadrul Consiliului Guvernatorilor al Băncii Mondiale
 • Viceguvernator pentru România în cadrul Consiliului Guvernatorilor al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
 • Reprezentant al României în cadrul Băncii Reglementelor Internaţionale şi în Comitetul Guvernatorilor Băncilor Centrale de la Basel
 • Preşedinte al Clubului Guvernatorilor băncilor centrale din Zona Mării Negre, Balcani şi Asia Centrală (2003-2004)
 • Vicepreşedinte al Clubului Guvernatorilor băncilor centrale din Zona Mării Negre, Balcani şi Asia Centrală (1998-2002)
 • Membru în Consiliul Consultativ al Biroului Regional pentru Europa şi CSI din cadrul PNUD

Titluri ştiinţifice şi didactice

 • Preşedinte al Secţiei de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie a Academiei Române; membru titular al Academiei Române (2006); membru corespondent (2001)
 • Membru corespondent al Academiei Regale a Doctorilor din Spania (2009)
 • Membru corespondent al Academiei Regale de Ştiinţe Economice şi Financiare din Barcelona (2008)
 • Doctor Honoris Causa al Universității Petrol-Gaze din Ploiești (2019)
 • Doctor Honoris Causa al Universității Ovidius din Constanța (2019)
 • Doctor Honoris Causa al Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" din Constanța (2014)
 • Doctor Honoris Causa al Universităţii din Bucureşti (2014)
 • Doctor Honoris Causa al Universităţii Politehnice Bucureşti (2013)
 • Doctor Honoris Causa al Universităţii Lucian Blaga din Sibiu (2013)
 • Doctor Honoris Causa al Universităţii Andrei Şaguna din Constanţa (2012)
 • Doctor Honoris Causa al Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (2011)
 • Doctor Honoris Causa al Universităţii Româno-Americane (2011)
 • Doctor Honoris Causa al Universităţii „Transilvania” din Braşov (2011)
 • Doctor Honoris Causa al Universităţii din Oradea (2011)
 • Doctor Honoris Causa al Academiei de Studii Economice din Chişinău (2010)
 • Doctor Honoris Causa al Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi (2009)
 • Doctor Honoris Causa al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (2009)
 • Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest din Timişoara (2007)
 • Doctor Honoris Causa al Universităţii din Bacău (2007)
 • Doctor Honoris Causa al Universităţii din Piteşti (2006)
 • Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova (2003)
 • Doctor Honoris Causa al Universităţii de Nord din Baia Mare (2000)
 • Profesor universitar, Academia de Studii Economice Bucureşti; Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori (1996 - prezent)
 • Doctor în ştiinţe economice – cu teza „Tendinţe în politica guvernamentală a cursurilor de schimb pe plan internaţional şi incidenţa lor asupra relaţiilor economice externe ale României”, coordonator ştiinţific prof. dr. Costin Kiriţescu, susţinută la Academia de Studii Economice Bucureşti (1989)

Activitate în domeniul cercetării ştiinţifice

 • Autor, coautor, coordonator al unui număr de 30 de cărţi
 • Publicarea a 15 lucrări ştiinţifice
 • Participarea la comunicări ştiinţifice în cadrul unor reuniuni financiar-bancare interne şi internaţionale (circa 100)
 • Elaborarea a peste 60 de studii şi coordonarea a circa 10 studii de cercetare în perioada activităţii de cercetător ştiinţific la Institutul de Economie Mondială (1971 – 1990)
Temele de cercetare abordate: relaţii şi instituţii monetar-financiare internaţionale; conjunctura economiei mondiale, îndeosebi în ţările occidentale; relaţiile economice externe ale României; probleme ale formării şi funcţionării mecanismelor internaţionale de credit, cursuri de schimb şi preţuri.

Activităţi politice, administrative, civice, ştiinţifice şi culturale

 • Preşedinte al Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudențială (din martie 2017)
 • Preşedinte al Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiară (2007-martie 2017)
 • Vicepreședinte al Comisiei naţionale pentru trecerea la moneda euro
 • Vicepreşedinte al Comitetului interministerial pentru trecerea la euro
 • Preşedinte al Secţiei de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie a Academiei Române (2006)
 • Membru al Clubului de la Roma şi preşedinte al Asociaţiei Române a Clubului de la Roma
 • Membru al Comisiei Trilaterale
 • Membru fondator al Societăţii Economice Române (SOREC)
 • Vicepreşedinte al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România – AGER
 • Membru al Societăţii Numismatice Române
 • Membru în Consiliul Consultativ al Biroului Regional pentru Europa şi CSI din cadrul PNUD
 • Vicepreşedinte al Asociaţiei pentru Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale (ADIRI)

Ordine, diplome, distincţii şi premii

 • Ordinul naţional „Steaua României” în grad de Colan, 26 ianuarie 2010
 • Ordinul naţional „Steaua României” în grad de Mare Cruce, 1 decembrie 2000
 • Ordinul „Meritul Industrial şi Comercial”, 2 februarie 2007
 • Emblema "Onoarea Armatei României" - distincţie acordată de Ministerul Apărării Naţionale, 21 octombrie 2011
 • Placheta de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne, noiembrie 2014
 • Ordinul naţional al "Legiunii de Onoare" în grad de ofiţer, acordat de către Ambasada Franţei la Bucureşti, 4 martie 2011
 • Ordinul „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”, cls.I, mai 2009
 • Crucea de Merit în Ordin de Comandor al Republicii Polone, decembrie 2012
 • Ordinul „Marea Cruce a Sudului”, cea mai înaltă distincţie braziliană acordată străinilor, Bucureşti, septembrie 2000
 • Ordinul „Mare Ofiţer al Crucii Sudului”, distincţie braziliană acordată străinilor, Bucureşti, decembrie 1999
 • Crucea Sfântului Andrei – distincţie acordată de Episcopia Galaţi, decembrie 2000
 • Crucea Moldavă – înaltă distincţie conferită de Mitropolia Moldovei şi a Bucovinei, iulie 2000
 • Crucea Patriarhiei – înaltă distincţie conferită de Patriarhia Română
 • Crucea Ardealului – înaltă distincţie acordată de Mitropolia Ardealului
 • Decoraţia regală "Nihil Sine Deo", conferită de Majestatea Sa Regele Mihai I
 • Trofeul „Carol Davila” – înaltă distincţie acordată de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, octombrie 2012
 • Bancherul deceniului, titlu acordat de revista „Capital”, în 2003
 • Bancherul anului 2002, titlu acordat de revista „Piaţa Financiară”
 • „Guvernatorul anului 2001”, titlu acordat de revista „The Banker”, componentă a grupului „Financial Times”