Educație financiară


„ Dacă ţara trebuie să aibă un loc în concertul Europei, apoi nu va putea ajunge prin industrie, nici prin comerț, decât numai prin învățământ.”
Mihail Kogălniceanu


Importanța educației financiare a crescut în ultimele două decenii pe măsură ce inovația și globalizarea sporesc diversitatea și complexitatea serviciilor financiare. Aceste evoluții creează responsabilități noi pentru autorități, care trebuie să se asigure că economia și societatea sunt pregătite corespunzător pentru a face față noilor provocări.

În anul 2018, Ministerul Educației Naționale, Banca Națională a României, Ministerul Finanțelor Publice, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Asociația Română a Băncilor au încheiat un Protocol de colaborare pentru realizarea de activități comune în domeniul educației financiare și elaborarea Strategiei Naționale de Educație Financiară. Documentul asigură un cadru inter-instituțional prin intermediul căruia cele cinci părți realizează activități comune în domeniul educației financiare.

Banca Națională a României vizează dezvoltarea, însușirea și aprofundarea unor elemente ale educației financiare la nivelul învățământului primar, gimnazial, liceal, universitar și al persoanelor adulte. Activitatea de educaţie financiară este susţinută şi la nivel teritorial, prin reţeaua de sucursale şi agenţii.


Categorii de proiecte

Proiectele educaționale sunt orientate preponderent către următoarele grupuri-țintă: