Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD)


România a ratificat Acordul de Înființare a BERD în anul 1990, ca unul dintre membrii fondatori ai acestei instituții. În prezent, capitalul subscris de România are valoarea de 144,070 milioane euro, respectiv 14.407 acțiuni.

Consiliul Guvernatorilor BERD este alcătuit din reprezentanți ai tuturor statelor membre. Ministrul finanțelor este guvernator pentru România, iar guvernatorul Băncii Naționale a României este guvernator supleant.

Începând din anul 2011, România face parte din constituența condusă de Turcia, din care mai fac parte Azerbaidjan, Republica Kârgâză, Republica Moldova și Algeria.

Cea mai recentă Strategie de ţară pentru România a fost aprobată în 23 aprilie 2020 şi propune ca direcții de acțiune pentru perioada 2020-2025: promovarea investițiilor în infrastructura durabilă și dezvoltarea regională; sprijinirea productivității prin expansiunea sectorului corporativ și perfecționarea competențelor și extinderea intermedierii financiare și dezvoltarea piețelor de capital.
Până la 29 februarie 2024, BERD a acordat României un sprijin financiar în sumă cumulată de aproximativ 10,950 miliarde euro, în cadrul a 525 de proiecte, din care 81 la sută s-au îndreptat către sectorul privat.

Secţiunea dedicată României pe website-ul BERD