Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională a României - Raport anual 2021


Raportul anual din 2021 privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională prezintă evoluția principalelor componente ale balanței de plăți (evoluția contului curent, ponderea investițiilor străine directe în acoperirea deficitului acestuia și primele zece țări partenere ale României din perspectiva schimburilor comerciale - export, respectiv import), precum și structura poziției investiționale internaționale a României, care reflectă, în principal, tranzacțiile din contul financiar al balanței de plăți.

În 2021, balanța de plăți a României a consemnat un sold negativ al contului curent de 17 473 mil. euro, ponderea acestui deficit în PIB fiind de 7,3%, în creștere cu 2,4 puncte procentuale față de 2020.

În ceea ce privește evoluția indicatorilor datoriei externe, s-a consemnat o majorare cu 7,8% a soldului datoriei externe brute față de finele anului precedent, iar în cazul raportării la PIB s-a înregistrat o creștere ca pondere de 31,9%. Nu în ultimul rând, rezervele internaționale ale României au acoperit 4,9 luni de import de bunuri și servicii.

Citiți mai multe în publicația pdf disponibilă aici.

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională - BPM6
 Balanţa de plăţi
 serii lunareGenerează statistica
 serii trimestrialeGenerează statistica
 Comerţul internaţional cu servicii
 serii lunareGenerează statistica
 serii trimestrialeGenerează statistica
 Investiții directe - principiul direcțional
 Tranzacţii - serii lunareGenerează statistica
 Tranzacţii - serii trimestrialeGenerează statistica
 Stocuri - serii trimestrialeGenerează statistica
 Datoria Externă Brută
 structură pe sectoare instituţionale, scadenţă şi instrumente financiare
 serii lunareGenerează statistica
 serii trimestrialeGenerează statistica
 structură pe scadenţe, debitori şi creditori - serii lunareGenerează statistica
 Poziţia investiţională internaţională a RomânieiGenerează statistica
 Rezervele internaţionaleGenerează statistica
 Arhivă Balanţă de plăţi şi poziţie investiţională internaţională (BPM5)
 Balanţa de plăţi (BPM5)
 serii lunareGenerează statistica
 serii trimestrialeGenerează statistica
 Datoria externă (BPM5)
 structură pe scadenţe, debitori şi creditori - serii lunareGenerează statistica
 structură pe sectoare instituţionale, scadenţe şi instrumente financiare - serii trimestrialeGenerează statistica
 Poziţia investiţională internaţională (BPM5)Generează statistica

Precizări metodologice detaliate privind definițiile, legislația și sursele de date pot fi găsite aici.Infografic