Academica - Craiova 2017

Seminarii pentru economiști


În perioada 12 octombrie - 23 noiembrie 2017, Banca Națională a României în parteneriat cu Universitatea din Craiova a organizat, în cadrul proiectului „Academica BNR”, 7 seminarii cu tematici legate de activităţile specifice băncii centrale.

Cadre didactice şi doctoranzi din cadrul universităţii au dezbatătut alături de experți ai BNR și practicieni recunoscuți ai domeniului financiar-bancar, o suită de subiecte care au atins teme referitoare la modelare, operaţiuni de piaţă, politici macroprudenţiale, stabilitate financiară, statistică, trecerea la euro, garantare depozite bancare, rezoluţie bancară, monede virtuale, resurse umane, sisteme de plăţi, comunicare.


Agenda

23 noiembrie 2017

Discuția despre adoptarea euro…și apoi ce?

 • Amalia Fugaru, consultant strategie, BNR
 • Mirela Roman, consultant strategie, BNR
 • Gabriela Mihailovici, consultant strategie, BNR
 • Înregistrare video

16 noiembrie 2017

 • Trenduri în resurse umane în băncile centrale din UE - Mugur Tolici, Director, Direcţia Resurse Umane
 • Operaţiunile de piaţă ale băncii centrale: De la administrarea rezervelor la implementarea politicii monetare - Victor Andrei, Director, Direcția Operațiuni de Piață
 • Înregistrare video

9 noiembrie 2017

 • Probabilitatea de nerambursare și testarea la stres în cazul sectorului companiilor nefinanciare - Florin Dragu, economist principal, Direcţia stabilitate financiară
 • Schema statutară de garantare a depozitelor din România și contribuția sa la asigurarea stabilității financiare - Petre Tulin, director general FGDB
 • Înregistrare video

2 noiembrie 2017

 • Politica macroprudențială: obiective, instrumente și cadrul instituțional - Matei Kubinschi, economist principal, Direcţia stabilitate financiară
 • Banca centrală și sistemele de plăți - Răzvan Vartolomei, director, Direcţia plăţi
 • Înregistrare video

26 octombrie 2017

 • Modelarea macroeconomică în băncile centrale. Cazul (deloc curios) al Băncii Naționale a României - Tudor Grosu - director, Direcţia modelare şi prognoze macroeconomice
 • Construcția și utilizarea unui model macroeconomic: R.E.M. 2.0 - Mihai Copaciu, director adjunct, Direcţia modelare şi prognoze macroeconomice
 • Înregistrare video

19 octombrie 2017

 • Moneda virtuală – o reprezentare digitală a valorii - Ruxandra Avram - şef compartiment, Compartimentul reglementare și monitorizare a sistemelor de plăți și a sistemelor de decontare
 • Emisiunea şi procesarea numerarului - Ioan Muntean, director adjunct, Direcţia emisiune, tezaur şi casierie
 • Înregistrare video

12 octombrie 2017

 • Rezoluţie bancară – Cadrul general - Emil Vonvea, director, Direcţia rezoluţie bancară
 • Statistici ale băncii centrale - Camelia Neagu, şef serviciu, Direcţia statistică
 • Înregistrare video

Proiectul "Academica BNR", lansat în anul 2011 sub forma unei Şcoli de vară sub egida proiectului "BNR – Zilele porţilor deschise pentru studenţii economişti", a devenit un proiect distinct începând cu anul 2012, graţie ecourilor pozitive din partea mediului academic. Acesta se adresează mediului academic, în calitate de formator al unei noi generaţii de specialişti în economie, dar şi al viitorilor lideri ai României.

Academica BNR urmăreşte consolidarea dialogului dintre banca centrală, mediul economic instituţional şi comunitatea academică printr-o comunicare directă, având ca principal obiectiv o mai bună înţelegere din partea publicului a fenomenelor şi proceselor economico-financiare.

Parteneriatul dintre BNR, Consiliul Național al Rectorilor şi marile universităţi din România beneficiază de valoroasa implicare a Academiei Române, dar şi a altor instituţii importante din domeniul financiar-bancar românesc. Atragerea acestor parteneri într-un efort comun de creştere a nivelului de cultură financiară în România este menită, în opinia băncii centrale, să asigure formarea într-un ritm mai rapid şi în mod sustenabil, a competenţelor autentice de care are nevoie economia românească.