XI. LISTE: Obligațiuni garantate


Lista emitenților de obligațiuni garantate

Denumirea emitentului Adresa sediului social Elemente de identificare
Numărul de ordine în Registrul comerţului Identificatorul entității juridice (LEI)
ALPHA BANK ROMANIA SA Bucuresti, Calea Dorobantilor 237 B, sector1 J40/28415/1993 529900TKT32Z5LP7XF90

Lista obligațiunilor garantate cu eticheta "obligațiune garantată europeană"

Număr internațional de identificare a valorilor mobiliare
(ISIN)
Denumirea emitentului Identificatorul entității juridice (LEI) Data emiterii Moneda Valoarea inițială a emisiunii Data scadenței
XS1992938347 ALPHA BANK ROMANIA SA 529900TKT32Z5LP7XF90 16.05.2019 EUR 200.000.000 16.05.2024

Lista obligațiunilor garantate cu eticheta "obligațiune garantată europeană (premium)"

Număr internațional de identificare a valorilor mobiliare
(ISIN)
Denumirea emitentului Identificatorul entității juridice (LEI) Data emiterii Moneda Valoarea inițială a emisiunii Data scadenței
- - - - - - -