Sucursala Regională BNR Constanța

Scurtă prezentare a imobilelor în care și-a desfășurat activitatea


Întemeiat în secolul al VI-lea î.Hr., orașul Constanța este principalul port maritim al României. La acest statut a ajuns însă cu greu, după secole în care strălucirea și prosperitatea ținutului dintre Dunăre și Marea Neagră s-au împletit cu lipsa de fast și zbuciumul perioadei de dominație otomană. Cucerirea Independenței de Stat a României în anul 1877 a reprezentat și punctul de cotitură pentru destinul Dobrogei, care a intrat, un an mai târziu, în componența Vechiului Regat, în urma semnării Tratatului de pace de la Berlin. Încă din 1881, autoritățile române au început demersurile pentru realizarea unui proiect privind dezvoltarea și modernizarea orașului, în centrul acestuia aflându-se modernizarea portului Constanța. Viața economică activă și fluxul permanent de mărfuri au condus în scurt timp și la dezvoltarea unei rețele bancare comerciale.

Înființarea unei agenții a BNR în Constanța a fost adusă în discuția Consiliului General în ședința din 23 iulie 1892, când a fost citită o adresă a mai multor comercianți din oraș care solicitau deschiderea unei astfel de agenții. Primii pași în această direcție au fost făcuți imediat, iar pe 30 septembrie 1892, Consiliul de Administrație al BNR hotăra cumpărarea imobilului deținut de agentul Eugeniu Stătescu, situat pe strada Remus Oprean, vizavi de hotelul Carol și de far.

Deși preconizată pentru anul 1893, inaugurarea agenției nu a mai avut loc “din cauza dificultăților de comunicare pe timpul iernii”, așa cum consemnează documentele de arhivă. Agenția Constanța și-a început activitatea, așadar, în anul 1894, când rețeaua teritorială a BNR număra deja zece sucursale și agenții. Pe măsură ce activitatea agenției s-a mărit, a intervenit și nevoia de spațiu, astfel că Banca Națională a cumpărat succesiv, între 1912 – 1937, mai multe terenuri și imobile aflate în vecinătate. Chiar dacă în 1933 agenția Constanța a fost ridicată la rang de sucursală, orașul nu a fost vizat în acel moment în programul de construire de noi sedii la nivelul întregii rețele teritoriale a BNR. S-a ajuns astfel ca activitatea să fie desfășurată în mai multe clădiri distincte, situate în patrulaterul format de străzile Remus Oprean, Vergiliu (gen. Paul Anghelescu), Cristea Georgescu și de bulevardul Elisabeta, cărora li s-a alăturat și imobilul situat în strada Dimitrie Sturdza nr. 1.

Între anii 1941 – 1943, trei dintre aceste clădiri au fost distruse în timpul raidurilor aeriene sovietice, restul fiind rechiziționate de Armata Roșie la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. Sucursala Constanța a reintrat în posesia clădirii din strada Dimitrie Sturdza în anul 1945, dar starea în care se afla imobilul îl făcea impropriu pentru desfășurarea operațiunilor. În aceste circumstanțe, pentru a-și desfășura activitatea în condiții normale, după naționalizarea din 1948, sucursala Constanța a BNR s-a mutat în fostul sediu al Băncii Marmorosch Blank, situat în Piața Ovidiu, clădire care a fost destinată inițial să adăpostească Hotelul Mercur.

Sucursala Regională Constanța a BNR a funcționat fără întrerupere în acest imobil până în anul 1998, când au fost inițiate ample lucrări de consolidare, restaurare și modernizare, finalizate în cursul anului 2018. Finalizarea lucrărilor prilejuiește reinaugurarea acestei clădiri ca sediu al Sucursalei Regionale Constanța, în anul în care se împlinesc 125 de ani de activitate a băncii centrale în cel mai important oraș din Dobrogea.