Stagii de practică în Banca Națională a României


Banca Națională a României oferă studenților care urmează o specializare în domeniul științelor economice oportunitatea efectuării unui stagiu de practică în vederea desfășurării de activități practice în scopul consolidării cunoștințelor teoretice dobândite în cadrul programului de studii universitare urmat.

Durata
 • stabilită în convențiile – cadru încheiate cu instituții de învățământ superior din țară, în funcție de cerințele specifice programului de studii universitare urmat de practicant, fără a depăși 8 săptămâni
 • 4 săptămâni pentru studenții la programe de studii universitare de licență sau de masterat organizate de instituții de învățământ superior din străinătate
Locuri disponibile 15
Structuri organizatorice
 • Direcția politică monetară
 • Direcția modelare şi prognoze macroeconomice
 • Direcția stabilitate financiară
 • Direcția reglementare și autorizare
 • Direcția operațiuni de piață
 • Direcția studii economice
 • Direcția relații internaţionale
 • Direcția rezoluție bancară
Convenție – cadru Da, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3955/2008
Seria 1: Seria 2:
Dată început 1 iulie 1 august
Perioadă de înscriere până la data de 15 mai a.c. până la data de 15 mai a.c.

Informații privind activitatea structurilor organizatorice menționate mai sus pot fi regăsite în Regulamentul privind organizarea și funcţionarea BNR.  Detalii »»»

Banca Naţională a României nu acordă sprijin financiar participanților la stagiile de practică. Calitatea de participant la stagiile de practică din Banca Naţională a României nu conferă un avantaj la angajarea în instituție.

Condiții de eligibilitate
Documente necesare pentru înscriere

Transmiterea documentelor

Candidații transmit documentele pe adresa de e-mail training@bnro.ro. Scrisorile de recomandare pot fi transmise direct de persoanele care recomandă participanții pentru stagiul de practică în Banca Națională a României.

Comunicarea acceptării/respingerii aplicației

Direcția resurse umane comunică fiecărui student validarea sau respingerea candidaturii, prin e-mail, în maximum 3 zile lucrătoare de la primirea aplicației.

Procesul de selecție

Procesul de selecție al studenților cuprinde următoarele etape:

 • selecția preliminară – constă în analiza documentelor necesare pentru înscriere;
 • interviu de selecție.


Principalele criterii de selecţie:

Evaluarea studenților pe parcursul procesului de selecție are la bază următoarele criterii:

 • rezultatele obținute de candidați pe parcursul anilor de studiu în cadrul programelor de licență sau masterat din instituțiile de învățământ superior la care aceștia sunt înscriși la momentul depunerii aplicației;
 • cunoștințele teoretice specifice domeniului;
 • prestația în cadrul interviului;
 • tematica de cercetare și subiectul lucrării ce urmează a fi realizată pe durata stagiului de practică în cadrul Băncii Naționale a României.


Comunicarea rezultatului procesului de selecţie

Rezultatul obţinut în urma participării la procesul de selecție se transmite prin e-mail.


Evaluarea la finalul stagiului de practică

În urma finalizării cu succes a stagiului de practică, studenții vor primi o adeverință de practică din partea Banca Națională a României.


Pentru relații suplimentare cu privire la stagiile de practică ne puteți contacta telefonic la numărul 021.313.04.10 int. 2535 sau prin e-mail pe adresa training[at]bnro.ro.