Stagii de practică în Banca Națională a României


Banca Națională a României oferă studenților care urmează o specializare în domeniul științelor economice sau juridice oportunitatea efectuării unui stagiu de practică în vederea desfășurării de activități practice în scopul consolidării cunoștințelor teoretice dobândite în cadrul programului de studii universitare urmat.

Durata
 • stabilită în convențiile – cadru încheiate cu instituții de învățământ superior din țară, în funcție de cerințele specifice programului de studii universitare urmat de practicant, fără a depăși 12 săptămâni
 • maximum 4 săptămâni pentru studenții la programe de studii universitare de licență sau de masterat organizate de instituții de învățământ superior din străinătate
Locuri disponibile 25 pentru desfășurarea concomitentă a stagiului de practică
Structuri organizatorice
 • Direcția politică monetară
 • Direcția modelare şi prognoze macroeconomice
 • Direcția stabilitate financiară
 • Direcția reglementare și autorizare
 • Direcția supraveghere
 • Direcția operațiuni de piață
 • Direcția studii economice
 • Direcția relații internaţionale
 • Direcția statistică
 • Direcția rezoluție bancară
 • Direcția juridică;
 • Direcția buget și analiză financiară;
 • Direcția muzeu și educație financiară;
 • Direcția monitorizare a infrastructurilor pieței financiare și a plăților.
Convenție – cadru Da, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3955/2008
Dată început • pe parcursul anului universitar, de regulă în semestrul al II-lea al programelor de licență sau masterat, cât şi în lunile iulie-septembrie, pe perioada vacanțelor universitare, pentru studenții la programe de studii universitare de licență sau de masterat organizate de instituții de învățământ superior din țară • 1 iulie sau 1 august pentru studenții la programe de studii universitare de licență sau de masterat organizate de instituții de învățământ superior din străinătate
Perioadă de înscriere • oricând pe parcursul anului

Informații privind activitatea structurilor organizatorice menționate mai sus pot fi găsite în Regulamentul privind organizarea și funcționarea BNR.  Detalii »»»

Banca Naţională a României nu acordă sprijin financiar participanților la stagiile de practică. Calitatea de participant la stagiile de practică din Banca Naţională a României nu asigură angajarea în instituție.

Condiții de eligibilitate
Documente necesare pentru înscriere

Transmiterea documentelor

Candidații transmit documentele pe adresa de e-mail training@bnro.ro. Scrisorile de recomandare pot fi transmise direct de persoanele care recomandă participanții pentru stagiul de practică în Banca Națională a României.

Comunicarea acceptării/respingerii aplicației

Direcția resurse umane comunică fiecărui student validarea sau respingerea candidaturii, prin e-mail, în maximum 3 zile lucrătoare de la primirea aplicației.

Procesul de selecție

Procesul de selecție al studenților se derulează în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de efectuare a unui stagiu de practică și cuprinde următoarele etape:

 • selecția preliminară – constă în analiza documentelor necesare pentru înscriere;
 • interviu de selecție.


Principalele criterii de selecţie:

Evaluarea studenților pe parcursul procesului de selecție are la bază următoarele criterii:

 • rezultatele obținute de candidați pe parcursul anilor de studiu în cadrul programelor de licență sau masterat din instituțiile de învățământ superior la care aceștia sunt înscriși la momentul depunerii aplicației;
 • prestația în cadrul interviului, prin care se evaluează nivelul cunoștințelor teoretice specifice domeniului.


Comunicarea rezultatului procesului de selecţie

Rezultatul obţinut în urma participării la procesul de selecție se transmite prin e-mail.


Evaluarea la finalul stagiului de practică

În urma finalizării cu succes a stagiului de practică, studenții vor primi o adeverință de practică din partea Băncii Naționale a României.


Pentru relații suplimentare cu privire la stagiile de practică ne puteți contacta telefonic la numărul 021.313.04.10 int. 2536 sau prin e-mail pe adresa training[at]bnro.ro.