Discurs în cadrul Evenimentului de Gală ASE – 110 ani de excelență academică

Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR


Domnule Rector,
Domnule Consilier Prezidențial,
Domnule Șef al Cancelariei Primului Ministru,
Preasfințite Episcop-vicar patriarhal,
Domnilor Miniștri,
Domnule Președinte al Consiliului Rectorilor,
Domnule Preşedinte al Senatului Academiei de Studii Economice,
Stimați colegi universitari,
Onorată asistență,

Sunt bucuros că pot să aduc aici, la 110 ani de existență, omagiul meu de suflet pentru Alma Mater. Sunt absolvent ASE – promoția 1971 și sunt mândru de acest titlu.

Îmi fac o datorie de onoare de a ura Academiei de Studii Economice secole de iluminare a minții generațiilor tinere, iar comunității academice de azi izbânzi intelectuale tot mai mari. Le spun studenților, cu vibrația anilor mei de studiu, să fie, la rândul lor, mândri că învață într-o universitate venerabilă, să fie demni pentru misiunea scolii superioare economice românești în Secolul XXI.

Dragi colegi,

Din cele 14 decenii de existență, Banca Națională a României are 11 decenii în care a probat an de an calitatea pregătirii absolvenților ASE, conștiința lor civică și determinarea de a face ceea ce le cere țara. Depun în fața dumneavoastră, de pe poziția de Guvernator al Băncii Naționale a României, mărturia că ASE este o universitate temeinică, cu eșaloane de absolvenți de înaltă clasă profesională.

Vă doresc tuturor ca la această clipă aniversară să vă vină inspirația de a asigura și de aici înainte sursele de energie necesare afirmării ASE ca templu al viselor realiste pentru dezvoltarea și modernizarea țării.

Întotdeauna ASE a reușit să se autodepășească și să asigure suportul cunoașterii și educației indiferent de virajele vremurilor. Iar acestea nu au fost puține. Marii întemeietori ai ASE, evocați aici deja, au fost și mari personalități ale lumii noastre economice și financiare.

Personal sunt satisfăcut de faptul că am reușit să găsesc resorturile ca tradiția legăturilor temeinice dintre ASE și BNR să fie dusă mai departe. Vă asigur că în BNR veți avea mereu un aliat pentru valorificarea pregătirii tinerilor, inclusiv un partener în programele de studiu de specialitate.

Știm prea bine cu toții că reușitele în viața țării țin de modul în care instituțiile- fanion ale performanței vor acționa sinergic. BNR și ASE au toate datele ca în activitatea lor viitoare să constituie exemplul de conlucrare pentru a servi trendurilor spre economia cunoașterii. Fie ca viitoarele evenimente aniversare să consemneze cu satisfacție fapte excepționale ale conlucrării noastre!

Cel mai de preț omagiu la astfel de aniversări este consacrarea faptului că suntem determinați să facem față provocărilor nu tocmai simple ale prezentului. ASE prin pregătirea temeinică a absolvenților și BNR prin valorificarea expertizei lor arată că sunt în prima linie a bătăliei pentru bunul mers al economiei și finanțelor țării.

Realitatea cere ca pregătirea să fie consolidată pentru a reacționa la nou, acțiunea practică să fie structurată pentru a absorbi noul. Ambele au nevoie să fie întărite prin știința apelului la metode care să prevină sau să atenueze șocurile și riscurile. Să nu uităm metoda Costin Murgescu – profesor economist, membru al Academiei Române: dezbateri profesionale cu argumente solide. „Laboratorul economistului – spunea dânsul – este dezbaterea bine organizată”.

Economia de mâine se bazează pe inteligența cultivată în școală și pe inteligența axată pe soluții reale la probleme ce se cer rezolvate în cascadă. Specialistul pregătit de ASE în cel de-al doilea secol de existență trebuie să aibă deopotrivă configurate gândirea critică care să-l ducă la soluții corecte și puterea de judecată care să-i echilibreze calea acțiunii într-o economie tot mai complexă.

Doamnelor și domnilor,

Istoria ASE este temeiul pe care să se edifice viitorul său.

Prezentul, care ne include și pe noi, absolvenții prezenți aici, este pe frontispiciul acestei aniversări. Dar noi nu am fi putut fi aici dacă generațiile de cadre didactice nu ne-ar fi îndrumat mințile cu arta lor de educatori, cu știința lor de carte, cu sufletul lor de slujitori ai universității.

ASE a avut întotdeauna o bogăție intelectuală seducătoare prin corpul său profesoral. Am trăit din plin, în studenție, în această efervescență intelectuală.

Ca absolvent al ASE îmi amintesc cu evlavie de profesorii mei. Mă alături tuturor urărilor făcute aici de antevorbitori aseiștilor de ieri și de azi. Le sunt personal îndatorat dăruirii didactice a mai vârstnicilor care nu mai sunt printre noi. Le păstrez tuturor o puternică și frumoasă amintire și le sunt recunoscător pentru apostolatul asumat în formarea noastră ca oameni și ca specialiști.

La mulți ani tuturor cadrelor didactice actuale, prezente sau neprezente aici!

La mulți ani studenților de ieri și de azi!

La mulți ani, ASE!

Vivat, crescat, floreat!

Mugur Isărescu

Absolvent ASE, promoția 1971

Guvernator BNR

Președintele secției de științe economice, juridice

și sociologie a Academiei Române

Bucureşti, 5 aprilie 2023