Discurs în cadrul Conferinței anuale BNR-ASE - Navigând printre crize suprapuse

Tatiana Ivanicichina, Viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei


Stimate Domnule Guvernator Isărescu,
Stimați Viceguvernatori ai Băncii Naționale a României,
Stimați rectori,
Dragi colegi,

Sunt onorată să iau cuvântul în cadrul acestei sesiuni care evidențiază consolidarea relației speciale dintre Republica Moldova și România.

Într-adevăr, țările noastre au legături foarte puternice care s-au intensificat și s-au extins și mai mult în ultimii ani, inclusiv în contextul diverselor crize recente, când am reușit împreună să transformăm provocările în oportunități.

Atât în aceste timpuri dificile, dar și înainte de pandemie, de declanșarea războiului în Ucraina sau de criza energetică, dacă enumăr doar o parte din provocări, România a demonstrat de nenumărate ori în raport cu Republica Moldova cât de fidelă rămâne valorii europene de solidaritate, care-și găsește perfect expresia în vechiul proverb românesc „prietenul adevărat la nevoie se cunoaște”. Noi, în Republica Moldova, suntem nespus de recunoscători prietenilor din România, care sunt mai mult decât prieteni, pentru sprijinul amplu oferit în procesul de modernizare și reformare a Moldovei. În egală măsură, prețuim foarte mult ajutorul constant al României în parcursul nostru de integrare în familia europeană, care este spațiul firesc în care ne-am dezvoltat dintotdeauna și în care urmează să ne construim viitorul.

În continuare, aș dori să subliniez unele manifestări concrete ale acestei relații deosebite între Republica Moldova și România, privite din perspectiva Băncii Naționale a Moldovei.

După cum a menționat și dl Guvernator Octavian Armașu, între BNM și BNR s-a dezvoltat un puternic parteneriat. Împreună, am reușit să construim relații durabile, bazate pe încredere și respect reciproc și materializate în diverse proiecte comune, îndreptate spre fortificarea capacităților BNM și consolidarea sectorului financiar autohton, în spiritul celor mai bune standarde și practici internaționale și din Uniunea Europeană.

În acest context, vreau să remarc asistența valoroasă oferită de colegii de la Banca Națională a României, în cadrul proiectului Twinning din anii 2015-2017, finanțat de Uniunea Europeană, pentru consolidarea capacităților BNM în domeniul reglementării și supravegherii bancare în contextul cerințelor UE. Acest sprijin a permis alinierea legislației și a supravegherii sectorului bancar la standardele respective europene, impulsionând dezvoltarea unui cadru eficient de reglementare și supraveghere a pieței financiare în conformitate cu legislația UE, care contribuie la integrarea europeană a Republicii Moldova.

Voi accentua și faptul că BNM în ultimii ani a beneficiat de asistența unui expert în domeniul supravegherii bancare, delegat de BNR, în vederea consolidării cunoștințelor supraveghetorilor bancari cu privire la aplicarea în mod eficient a unei supravegheri bazate pe riscuri și pe raționamentul profesionist.

Totodată, aș dori să evidențiez că datorită gradului înalt de conformitate cu cerințele UE a noii legislații bancare din Moldova, dezvoltate inclusiv cu sprijinul BNR, regimul de confidențialitate aplicat de BNM în domeniul supravegherii bancare a fost recunoscut de Autoritatea Bancară Europeană ca fiind echivalent regimurilor aplicate în UE, Republica Moldova devenind astfel prima țară din Parteneriatul Estic cu o asemenea recunoaștere internațională.

Având o bună experiență de conlucrare cu BNR în cadrul proiectului Twinning menționat mai sus, în anul 2021 a fost inițiat un nou proiect Twinning dedicat BNM și Comisiei Naționale a Pieței Financiare din Moldova, în care BNR este lider de proiect. Acest nou proiect este acum în derulare și urmărește consolidarea supravegherii, guvernanței corporative și gestionării riscurilor în sectorul financiar nebancar, conform cerințelor și practicilor din UE. Proiectul dat are un aport considerabil la susținerea și fortificarea instrumentelor de supraveghere macroprudențială, îmbunătățirea reglementării și supravegherii serviciilor de plată și a infrastructurilor pieței financiare, precum și asigurarea condițiilor necesare pentru aderarea Republicii Moldova la Zona unică de plăți în euro (SEPA).

Țin să subliniez, de asemenea, contribuția importantă a instituțiilor financiare din România la dezvoltarea sectorului bancar al Republicii Moldova și la promovarea bunei guvernanțe. De exemplu, intrarea pe piața din Moldova în anul 2018 a Băncii Transilvania, prin procurarea unui pachet de acțiuni în Victoriabank, alături de BERD, a susținut eforturile BNM de transparentizare a sistemului bancar, după ce mai mulți ani sectorul bancar din Moldova a fost ocolit de investitorii străini.

Aici voi puncta că relațiile de cooperare dintre BNM și BNR în domeniul supravegherii bancare s-au intensificat mult mai devreme. De exemplu, în anul 2001, BNM și BNR au încheiat primul Acord de cooperare în acest domeniu. 20 de ani mai târziu, în anul 2021, BNM și BNR au semnat un nou memorandum, care deja vizează mai multe domenii de cooperare și rămâne, până în prezent, cel mai cuprinzător acord pe care BNM l-a încheiat cu oricare altă bancă centrală. Este o dovadă clară a relației speciale dintre BNM și BNR.

Mai mult, BNM a inițiat cooperarea cu colegii din România și în domeniul financiar nebancar, marcată de dezvoltarea dialogului între BNM și ASF România. Întrucât ne apropiem de data de 1 iulie 2023, când BNM va prelua unele atribuții privind supravegherea sectorului financiar nebancar, inițierea cooperării bilaterale și în acest domeniu este o etapă importantă pentru alinierea la legislația UE a cadrului național aplicabil sectorului de asigurări și de creditare nebancară.

După cum ați putut constata, portofoliul proiectelor de asistență, dar și al altor activități desfășurate cu ajutorul colegiilor din România, este destul de vast și se lărgește continuu. Noi suntem extrem de recunoscători pentru tot acest suport și pentru disponibilitatea de a continua colaborarea noastră. Dorim să vă asigurăm că acest sprijin frățesc este apreciat foarte înalt de orice angajat al BNM care a avut ocazia să coopereze cu partenerii din România.

În continuare, îmi exprim ferma convingere că bunele relații dintre BNM și BNR vor cunoaște noi dimensiuni de dezvoltare. În particular, procesul actual prin care trece Republica Moldova, de pregătire pentru aderare la Uniunea Europeană, deschide o mulțime de oportunități pentru a lărgi parteneriatul special dintre BNM și BNR.

Acestea fiind spuse, mulțumesc BNR și ASE București pentru invitația la Conferința de astăzi și pentru organizarea excelentă a acesteia. Îndeosebi, vă mulțumesc pentru decizia de a include în prima sesiune a Conferinței anume subiectul consolidării relației cu totul speciale dintre Republica Moldova și România. Deci, aștept cu mare interes intervențiile vorbitorilor din cadrul acestei sesiuni, precum și a celor și din sesiunile următoare.

Urez succes tuturor și vă mulțumesc pentru atenție!