Discurs în cadrul Conferinței anuale BNR-ASE - Navigând printre crize suprapuse

Octavian Armașu, Guvernatorul BNM


Stimate Domnule Guvernator Isărescu,
Stimați rectori,
Distinși invitați,
Dragi colegi,

Este o plăcere să fiu astăzi la București și să particip la Conferința anuală organizată de Banca Națională a României și Academia de Studii Economice și sunt onorat să adresez un mesaj participanților la acest eveniment.

În primul rând, voi folosi acest prilej pentru a sublinia parteneriatul durabil, robust și foarte productiv dintre Banca Națională a Moldovei și Banca Națională a României. Îmi exprim astfel înalta apreciere pentru sprijinul constant și foarte consistent oferit de BNR în vederea fortificării sistemului financiar din Republica Moldova și alinierii acestuia la standardele internaționale și cele ale Uniunii Europene.

BNR s-a afirmat ca un partener de încredere al BNM încă de la începuturile constituirii sistemului bancar din Republica Moldova. Iar pe parcursul ultimelor 3 decenii, cooperarea cu BNR a avut o contribuție importantă la dezvoltarea sectorului financiar-bancar din Republica Moldova.

Mai cu seamă acum, când Republica Moldova este deja un stat candidat pentru aderare la Uniunea Europeană, BNR rămâne unul din principalii prieteni și sprijinitori ai BNM.

Am convingerea că relația noastră de colaborare strânsă va continua să se consolideze, pentru a promova buna funcționare a sistemelor financiar-bancare din Moldova și România și pentru depășirea cu succes a diverselor provocări.

Stimată audiență,

Încă traversăm o succesiune de șocuri globale care afectează economiile din întreaga lume. Suntem într-un context în care relațiile economice internaționale sunt redefinite de mai multe variabile, cum ar fi pandemia COVID-19, criza declanșată de războiul din Ucraina, dinamica inflaționistă alimentată de creșterea prețurilor la resurse energetice și produse alimentare, tulburările lanțului de aprovizionare, tensiunile pe anumite piețe bancare, creșterea datoriilor publice și o mulțime de alți factori.

Șocurile externe cu care se confruntă Republica Moldova în ultima perioadă au avut un impact substanțial asupra creșterii economice. Crizele multiple și condițiile adverse atât la nivel regional, cât și la nivel internațional, au impus măsuri drastice pentru a asigura stabilitatea financiară și pentru a combate inflația. În același timp, recentele crize au demonstrat că datorită reformelor promovate anterior de Banca Națională a Moldovei, inclusiv cu sprijinul Băncii Naționale a României și a investitorilor din România, sectorul bancar din Republica Moldova este acum mai puternic, mai rezilient, mai transparent și mai bine guvernat.

În lumina celor expuse, suntem extrem de recunoscători României pentru ajutorul oferit Republicii Moldova în timpul acestor crize suprapuse. La fel, suntem recunoscători pentru promovarea activă a aspirațiilor noastre de aderare la Uniunea Europeană și pentru sprijinul concret și foarte cuprinzător în parcursul nostru european. Îmi exprim speranța că întărirea legăturilor dintre Republica Moldova și România va deschide noi oportunități pentru cetățenii și companiile de pe ambele maluri ale Prutului în vederea dezvoltării în continuare a cooperării bilaterale în diverse domenii de interes reciproc.

Relația foarte strânsă de cooperare dintre Republica Moldova și România, bazată pe comunitatea de limbă, istorie și cultură, dar și pe puternice valori europene și obiective comune, are un potențial enorm pe care suntem dispuși să-l valorificăm în continuare. În special acum, când nu există soluții simple la actualele probleme globale și regionale, cred că putem și chiar trebuie să lucrăm împreună pentru a diminua impactul crizelor și a dezvolta o mai mare reziliență.

În încheiere, țin să le mulțumesc organizatorilor evenimentului de astăzi pentru efortul de a reuni la această conferință reprezentanți ai mediului financiar și ai celui academic pentru a aborda subiecte de maximă actualitate.

Le urez succes participanților la conferință și vă mulțumesc pentru atenție!