Discurs cu ocazia semnării Acordului de cooperare între Banca Națională a României și Banca Națională a Moldovei

Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR


Domnule Guvernator Armașu,

Distinși invitați,

Dragi colegi,

Sunt onorat să vă spun bine ați venit la Banca Națională a României.

Încep prin a menționa faptul că în acest an, celebrăm 20 de ani de la semnarea primului acord de cooperare între băncile centrale ale României și Moldovei. Folosesc acest prilej pentru a întări afirmarea relațiilor de colaborare și de apropiere dintre România și Republica Moldova, dintre băncile noastre centrale, în baza valorilor și simbolurilor comune.

Mesajul principal și permanent al Băncii Naționale a României este de parteneriat durabil și robust cu Banca Națională a Moldovei. De aceea ne-am dorit să continuăm într-o formă reglementată cooperarea dintre instituțiile noastre. De altfel, multiplele transformări în cadrul de reglementare aferent sectorului bancar, atât la nivel național, cât și internațional au impus încheierea unui nou acord, care să-l înlocuiască pe cel în vigoare din data de 27 iulie 2001.

Semnăm astăzi noul ”Acord de cooperare între Banca Națională a Moldovei și Banca Națională a României” . Obiectivul general al acestui nou acord îl constituie dezvoltarea și extinderea conlucrării în domeniile de interes reciproc, în vederea promovării unei bune funcționări a sistemelor financiar-bancare din Republica Moldova și România.

Extindem cooperarea în materie de consolidare a capacităților instituționale, în sfera supravegherii și a gestiunii situațiilor de criză, în domeniul activității prestatorilor de servicii de plată și a emitenților de monedă electronică, precum și a infrastructurii piețelor financiare, al operațiunilor cu numerar, al operațiunilor transfrontaliere sub aspectul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și al datelor și informațiilor în scop statistic. Continuăm conlucrarea în exercitarea funcțiilor primordiale ale băncii centrale, de asigurare a stabilității prețurilor și de asigurare a stabilității macro-financiare, în contextul tendințelor europene și internaționale.

Distinsă audiență,

Domnule guvernator,

În cei 20 de ani de colaborare în baza vechiului acord am traversat mai multe perioade, marcate de traiectoria României spre Uniunea Europeană și de evoluțiile din Republica Moldova. Banca Națională a României s-a transformat treptat din importator în exportator de asistență de specialitate, ceea ce a dat un impuls suplimentar relațiilor noastre. Amintesc cu acest prilej, că și Banca Națională a României a beneficiat de asistență în procesul de transformare instituțională și structurală, având sprijinul Fondului Monetar Internațional, al Băncii Mondiale, al Trezoreriei SUA, al Rezervei Federale americane, al băncii centrale a Olandei și al altor bănci centrale occidentale.

În perioada 2010-2011, specialiștii Băncii Naționale a României au oferit asistență tehnică în domeniul politicii monetare, al analizei macroeconomice, al studiilor de specialitate și al utilizării seriilor de date statistice. Comunicarea deciziilor de politică monetară și elaborarea rapoartelor asupra inflației au constituit noi domenii de colaborare între BNM și BNR.

Valorile europene reflectate de Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, pe care Republica Moldova l-a semnat în luna iunie 2014, se regăsesc și în parcursul și progresele Băncii Naționale a Moldovei, ca urmare a numeroaselor proiecte de dezvoltare a capacităților, prin strânsă colaborare cu BNR și alte bănci centrale.

În anul 2017, a fost finalizat proiectul de twinning ”Întărirea capacității Băncii Naționale a Moldovei în domeniul reglementării și supravegherii bancare în contextul cerințelor Uniunii Europene”. Acest proiect, finanțat de Uniunea Europeană, a avut drept consecință progrese notabile, prin adoptarea de către Republica Moldova a unei noi legi privind activitatea bancară, precum și o serie de reglementări secundare legate de cerințele prudențiale și consolidarea cunoștințelor și expertizei personalului Băncii Naționale a Moldovei.

Apropierea și relația privilegiată dintre Banca Națională a României și Banca Națională a Moldovei a fost evidențiată și de emiterea monedelor comemorative, în anul 2018, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România.

Domnule guvernator Armașu,

Distinsă audiență,

Din poziția mea de partener veteran al Băncii Naționale a Moldovei și datorită faptului că Banca Națională a României a fost, într-un fel, un precursor al traseului dumneavoastră, plin de provocări, îmi permit să evidențiez și să apreciez progresele pe care le-a făcut instituția dumneavoastră pe drumul spre o bancă centrală de tip european, în vederea dezvoltării sistemului bancar și a consolidării stabilității financiare în Republica Moldova. Felicitări!

În sală sunt specialiști care au lucrat cu instituția dumneavoastră, prieteni comuni, președintele executiv al Băncii Transilvania care a investit capital, expertiză bancară și încredere în Republica Moldova, cu toții vă dorim succes în eforturile dumneavoastră. Cele mai bune urări Băncii Naționale a Moldovei, echipei sale de specialiști – reînnoiesc acum ce am transmis deja cu ocazia împlinirii a 30 ani de la înființarea BNM.

În încheiere aș dori să le mulțumesc colegilor pentru activitatea realizată în cadrul grupului de negociere, care în pofida pandemiei de COVID-19, au definitivat textul acestui document. Noul Acord de Cooperare dintre băncile noastre centrale reflectă consolidarea fără echivoc a cadrului pentru dialog instituțional și cooperare.

În continuare, sunt onorat să îl invit pe domnul Guvernator Armașu să ia cuvântul. Ceremonia de semnare a noului Acord de cooperare, între Banca Națională a Moldovei și Banca Națională a României, va avea loc după cuvântul domnului guvernator Armașu.

Vă mulțumesc!


BNR - Centrul de Perfecționare Profesională și Activități Sociale, Bucureşti, 11 iunie 2021