Discurs cu ocazia lansării proiectului de Twinning - Consolidarea supravegherii, guvernanței corporative și gestionării riscurilor în sectorul financiar din Republica Moldova

Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR


Stimate domnule Președinte al Parlamentului Republicii Moldova,

Domnule Guvernator Armașu,

Excelența voastră, domnule Ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova,

Domnule președinte al băncii centrale a Regatului Țărilor de Jos, Klaas Knot

Domnule președinte al băncii centrale a Lituaniei, Gediminas Šimkus,

Domnule Vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare din Republica Moldova,

Doamnelor și domnilor,

Sunt onorat să adresez această alocuțiune, nu numai din poziția de guvernator al BNR, dar și de partener veteran al Băncii Naționale a Moldovei. Privind în urmă, constat cu satisfacție progresele realizate în ultimele decenii de Republica Moldova, pe parcursul orientării spre un sistem financiar bancar la standarde internaționale și europene. Modernizarea sistemului financiar-bancar al Republicii Moldova este, în ultimă instanță, în beneficiul societății și al cetățenilor.

Chiar din anul 1991, România și BNR au sprijinit Republica Moldova și Banca Națională a Moldovei. Efectuarea primelor emisiuni monetare ale Moldovei - suportul tehnic, expertiza și pregătirea profesională – a fost primul domeniu al colaborării instituționale. A urmat colaborarea în mai toate domeniile pregătirii profesionale. Amintesc, de exemplu, proiectul din anul din 2001, în domeniul supravegherii bancare, apoi furnizarea asistenței tehnice în domeniul țintirii inflației, în anul 2010, dar și proiectul de twinning în domeniul reglementării și supravegherii bancare din perioada 2015-2017. De notat este și cooperarea multilaterală, în cadrul constituenței comune de la Fondul Monetar Internațional, sau în cadrul reuniunilor Clubului Guvernatorilor din Regiunea Mării Negre, Asia Centrală și Statele Balcanice.

Având în vedere cei peste 30 de ani de strânsă cooperare instituțională bilaterală dintre Banca Națională a României și Banca Națională a Moldovei, evidențiată de parteneriatele strategice pentru dezvoltarea și extinderea cooperării în domeniile de interes reciproc, doresc să subliniez sinergiile pozitive create în timp, care, sunt convins, reprezintă un factor major de progres și pentru acest proiect, dar și pentru cele viitoare. Subliniez, de asemenea, rolul major jucat de conducerile succesive ale Băncii Naționale a Moldovei în realizarea acestor numeroase proiecte de colaborare bilaterală și folosesc acest prilej pentru a le adresa mulțumiri și aprecieri celor cu care am colaborat.

Doamnelor și domnilor,

Ne aflăm astăzi, într-un context în care, la nivel global, atât guvernele, cât și băncile centrale, au intervenit cu promptitudine pentru a contracara impactul negativ determinat de pandemia de coronavirus, prin politici sociale, economice, fiscale și monetare. Mobilizarea fără precedent a autorităților într-o manieră complexă și determinată a asigurat în mare măsură buna funcționare a piețelor, a mecanismelor economice şi sociale. În acest sens, întărirea capacităților de răspuns la situații adverse este esențială, iar acest deziderat este posibil a fi realizat și prin consolidarea guvernanței corporative, a supravegherii, și gestionării riscurilor în sectorul financiar. Acestea sunt și coordonatele fundamentale ale noului program de twinning.

Proiectul de twinning pe care îl lansăm astăzi are o sferă largă de cuprindere, nu doar pentru sectorul bancar, ci și pentru întreaga piața financiară din Republica Moldova. El vizează beneficii atât pentru Banca Națională a Moldovei, cât și pentru Comisia Națională a Pieței Financiare din Republica Moldova, prin consolidarea capacităților instituționale și a guvernanței, precum și prin dezvoltarea cadrului de reglementare, de supraveghere și a cadrului operațional pentru funcționalitate sporită.

Din perspectiva mea, Banca Națională a României a acumulat în timp, după 1990, cu sprijinul partenerilor săi din Uniunea Europeană - inclusiv cu sprijinul Băncii Centrale a Regatului Țărilor de Jos, pe care doresc să o menționez în mod deosebit - o solidă experiență și expertiză. Este rândul și datoria noastră acum, în calitate de partener senior, să o transmitem prin acest proiect, Republicii Moldova și suntem în măsură să facem eficient acest lucru, având și avantajul limbii române.

Complexitatea noului proiect, pe parcursul a doi ani, reunește o echipă de proiect remarcabilă. Activitatea va cuprinde cinci componente cu un grad înalt de tehnicitate, în sfera macrostabilității financiare, a supravegherii prudențiale, a sectorului financiar nebancar, a cadrului intern de reglementare a supravegherii și a cadrului de reglementare privind infrastructura de plăți și funcționalitatea acesteia la standarde europene. Cu acest prilej, aduc deplină recunoștință partenerilor noștri actuali - De Nederlandsche Bank, Lietuvos Bankas, precum și Autorității de Supraveghere Financiară din România și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor din România.

În încheiere, doresc succes echipei de proiect și îmi exprim convingerea că, prin acest nou program de twinning, sistemul financiar-bancar din Republica Moldova își va întări convergența cu cerințele financiare prudențiale internaționale și va continua alinierea la standardele Uniunii Europene pentru urmărirea stabilității macrofinanciare și a consolidării cadrului de supraveghere prudențială, a dezvoltării supravegherii prudențiale în sectorul asigurărilor, a extinderii cadrului legal în materia supravegherii instituțiilor nebancare de creditare și a îmbunătățirii cadrului de plăți în linie cu cerințele Single Euro-Payments Area.

Adresez din nou mulțumiri și felicitări partenerilor de proiect ai Băncii Naționale a României, cărora le transmit aprecieri deosebite. Doresc succes beneficiarilor acestui proiect, Băncii Naționale a Moldovei, domnului guvernator Armașu, partener de nădejde în colaborarea noastră bilaterală. Sunt convins că îndeplinirea obiectivelor va determina o reziliență sporită și va sprijini dezvoltarea economiei Republicii Moldova.

Vă mulțumesc!


București, 18 ianuarie 2022