Cuvânt de deschidere cu ocazia Forumului Educației Financiare

Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR


Domnule Președinte al României,
Domnule Rector,
Doamnelor și Domnilor,

“Forumul Educației Financiare”, întrunit astăzi sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, își propune să dezbată o realitate evidențiată în mai multe țări: condiționarea dezvoltării durabile și de calitatea educației financiare. Iar educația financiară este necesară nu numai la vârfurile societății, ci și în masa critică a populației.

Un studiu publicat cu mai mult de trei decenii în urmă, la Harvard, caută să răspundă la întrebarea: “De ce unele țări sunt atât de bogate, iar altele atât de sărace?”…Decalajele, răspunde studiul, au o mulțime de cauze: geografia, resursele naturale, diferențele climatice, derapajele istoriei, deosebirile între a ști sau a nu ști să organizezi munca, economia, statul, societatea. Capitolul cel mai apropiat, însă, de răspunsul la întrebarea de la care autorul a pornit analiza, este cel despre “Avuția cunoașterii”. Pentru că resursele sunt limitate. Numai cunoașterea nu are limite! E nevoie de inițiativă, de organizare, de cercetare, de o cultură cu fața spre nou. Și ce altceva ar putea fi educația economică și financiară dacă nu deschiderea prin cunoaștere a celor mai sigure drumuri spre avuție, spre bunăstare, spre incluziune financiară.

Concluziile acestui studiu nu sunt noi. La sfârșitul anilor ̍70, academicianul Mircea Malița își prezenta raportul către Clubul de la Roma, cu titlul sugestiv „No limits to learning” (Nicio limită la cunoaștere), orientat, pozitiv, spre dezvoltare pe bază de cunoaștere; spre deosebire de primul raport către Club, prezentat ceva mai înainte, cu orientare mai degrabă maltusiană, intitulat “Limits to growth” (Limitele creșterii), care pleda pentru limitarea drastică a creșterii economice pe plan mondial, previzionând epuizarea resurselor naturale ale Terrei.

La Banca Națională a României echipa care a pornit reforma către sistemul bancar “pe două etaje”, specific economiei de piață, în spetembrie ‘90, a fost conștientă de aceste lucruri; de aceea noi vorbim despre educație financiară în sens larg încă din 1991; de fapt, legea noastră ne obligă să o facem. Am înființat în 1991 și dezvoltat ulterior, inclusiv prin construirea unei moderne și solide infrastructuri fizice și profesionale, Institutul Bancar Român. Din 1992, Banca prezintă periodic publicului pachete de informații standardizate, atât pentru informare generală, cât și pentru asigurarea unei baze de date folositoare analiștilor. Ștacheta fluxului informațional a fost continuu ridicată prin seriile de manifestări regulate: conferințe de presă, colocvii financiar-bancare, seminarii și conferințe. În 1993 am inaugurat Simpozionul anual de cultură, civilizație bancară și educație financiară, care a ajuns acum la a XXX-a ediție. Centrul de pregătire profesională al BNR este deschis și jurnaliștilor, analiștilor, educatorilor. Am încheiat protocoale de colaborare cu Ministerul Educației, cu Academia Română, cu ASE, cu numeroase universități din țară. Am înființat în cadrul BNR Direcția muzeu și educație financiară, iar rețeaua noastră teritorială (13 agenții și 5 sucursale regionale) dispune de spații amenajate pentru organizarea de acțiuni de educație financiară.

Câteva dintre programele noastre prezintă un real interes; ele pot fi continuate și dezvoltate. Menționez câteva dintre ele: Să vorbim despre bani și bănci (învățământ preuniversitar); Academica BNR (cu Academia Română și universități); BNR-Economic Hub (cu ARB și Camerele de Comerț); BNR-Student Hub (cu mediul academic); Educație economico-financiară la clasa a VIII-a (cu Ministerul Educației). În 2021 aproximativ 80.000 de elevi și studenți au interacționat fizic sau online cu echipele de educație financiară din BNR; peste 600 de unități de învățământ au fost implicate în activitățile BNR de educație financiară, atât din mediul urban, cât și din cel rural. Proiectul internațional Global money week a reunit într-un maraton de o săptămână 15.800 de elevi din 194 de unități de învățământ și 650 de clase din ciclurile primar, gimnazial și din cel liceal.

Am enumerat o parte din activitate a BNR în domeniul educației financiare cu scopul de a arăta că putem sprijini cu experiența noastră profesională și organizatorică, dar și cu infrastructura materială de care dispunem această necesară inițiativă ASF – ASE – ARB, lansată astăzi la acest forum. De fapt, cu fiecare dintre inițiatori am colaborat fructuos în trecut. Colaborarea este necesară deoarece educația financiară pentru dezvoltarea durabilă a României implică și schimbarea de mentalități, așa că un efort comun, coordonat, este benefic. Colaborarea este acum cerută și pentru faptul că avem o zi a educației financiare, grație deciziei forumului legislativ.

Mulțumesc Președintelui României pentru Înaltul Patronaj și sprijinul acordat implicit acestei inițiative și educației financiare. Urez succes lucrărilor Forumului!

Vă mulțumesc pentru atenție!

Academia de Studii Economice, București
9 iunie 2022