Cooperare internațională


În calitate de membru al Rețelei pentru Ecologizarea Sistemului Financiar (NGFS), din anul 2020, BNR acționează pentru identificarea, dezvoltarea și utilizarea unor instrumente specifice de analiză a riscurilor generate de schimbările climatice și formulează recomandări specifice domeniului bancar. Totodată, reprezentanți ai BNR participă la o serie de programe de pregătire profesională și grupuri de lucru, organizate de instituții europene (de exemplu, Comitetul European pentru Risc Sistemic, Consiliul Uniunii Europene) în cadrul cărora se discută diverse aspecte ale inițiativelor legislative, care se circumscriu domeniului finanțelor sustenabile, iar specialiștii realizează lucrări/analize privind posibilele implicații ale riscului climatic asupra sistemului financiar european.

Asistență tehnică

Totodată, banca centrală beneficiază de proiectul de asistență tehnică REFORM/SC2021/033 – Analiza scenariilor de impact asupra mediului și evaluarea riscurilor climatice, alături de Comisia Europeană prin Direcția Generală Sprijin pentru Reforme Structurale (DG Reform) și de Autoritatea pentru Supraveghere Financiară din Austria.