Conferința Părților privind Schimbările Climatice - eveniment ONU

A 26-a ediție (31 oct. – 12 nov. 2021)


Organizația Națiunilor Unite a planificat desfășurarea celei de-a 26-a ediții a Conferinței Părților privind Schimbările Climatice sub egida Convenției-Cadru (United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties 26, UNFCCC COP26) la Glasgow, în Scoția, sub președinția Marii Britanii și în parteneriat cu Italia, care deține președinția G20. UNFCCC are la bază un tratat internațional privind protejarea mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a fost semnat în anul 1992 inclusiv de România, fiind în vigoare din anul 1994.

În acest context, Rețeaua pentru ecologizarea sistemului financiar (Network for Greening the Financial System – NGFS), formată din bănci centrale și autorități de supraveghere financiară, a publicat o Declarație comună a membrilor pentru evenimentul UNFCCC COP26, care are ca scop prezentarea unei poziții de angajament unitar privind acțiunile băncilor centrale și ale autorităților de supraveghere membri ai organizației, având legitimitate și reprezentativitate la nivel global și reflectă reafirmarea și intensificarea angajamentelor NGFS privind contribuția la combaterea schimbărilor climatice.

În continuarea demersurilor comune ale membrilor NGFS și având în vedere calitatea de membru deținută din luna septembrie a anului 2020, Banca Națională a României emite o declarație de angajament individual pentru sprijinirea obiectivelor UNFCCC COP26, în limitele mandatului legal, cu scopul generării unui impact pozitiv al acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice.