Cadrul juridic general


Implementarea sancţiunilor internaţionale

  • OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare
  • OUG nr. 128/2010 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
  • OUG nr. 37/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale
  • Regulamentul BNR nr. 28/2009 privind supravegherea modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale de blocare a fondurilor
  • Regulamentul BNR nr. 7/2011 pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative
  • Ordinul BNR nr. 340/2010 privind modelul unitar de raportare a fondurilor şi resurselor economice blocate

Prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului

  • Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative