Agenția Buzău a BNR

Scurtă prezentare a patrimoniului istoric și imobiliar


Decizia înființării Agenției Buzău a BNR a fost luată în noiembrie 1892, în urma solicitării Camerei de Comerț din Ploiești, pe care guvernatorul Theodor Rosetti a supus-o votului Consiliului de administrație. Conform documentelor de arhivă, conducerea a hotărât „a se răspunde că Banca va aviza anul viitor înființarea de agenții în orașele Buzău și Pitești”. În acest context, pe 28 iunie 1893, Grigore Herjeu, fost contabil al Agenției Focșani a BNR, era desemnat pentru funcția de agent al Agenției Buzău, urmând ca pe 1 iulie aceasta să-și înceapă oficial activitatea.


Inițial, Agenția a funcționat în casele Chirculescu din localitate. Ulterior, în 1895, a fost cumpărat de la Alexandru Garofild un teren situat pe Bulevardul Parcului (ulterior, bulevardul I.C. Brătianu, în prezent, bulevardul Nicolae Bălcescu), pe care a fost construit primul sediu al Agenției. Finalizarea edificiului s-a realizat în aproximativ un an, iar timp de un secol, până în 1995, acesta a fost sediul Agenției Buzău a BNR. La câțiva ani după încheierea Primului Război Mondial, perioadă în care agenția și-a suspendat temporar activitatea, fiind redeschisă la sfârșitul lunii mai 1917, imobilul a beneficiat de reparații substanțiale de „zidărie, tencuieli, lucrări de lemnărie”, după cum se arată într-un document de arhivă din 13 septembrie 1922.


Prin înființarea Agenției Buzău, Banca Națională a intrat în viața cotidiană a orașului, din perspectiva valorificării potențialului economic al zonei, relevantă fiind statistica creditelor de scont acordate întreprinzătorilor locali, care arată o creștere de peste 11 ori a sumei efectelor admise la scont într-o analiză comparativă a primei raportări din istoria Agenției, respectiv a celei din 1914. Totodată, BNR s-a implicat și în activitatea de educare a publicului în tehnicile financiar-bancare, precum și în mecenatul local, manifestându-și disponibilitatea pentru sprijinirea învățământului românesc în perioada interbelică. În acest sens, a contribuit la construirea unei școli la Buzău (actualul Colegiu Național „Mihai Eminescu”), printr-o decizie luată de Consiliul de administrație condus la acea vreme de către Mihail Oromolu, pe 25 aprilie 1922.

După încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, BNR a fost etatizată (începând cu 1 ianuarie 1947), iar, din 1948, Agenția Buzău a devenit Sucursala Băncii Republicii Populare Române – Bancă de Stat, urmând să fie transformată, în 1968, în Sucursala Județeană Buzău a Băncii Naționale a RSR. În perioada respectivă, volumul de operațiuni și numărul de angajați au crescut, ceea ce a făcut necesară extinderea vechiului edificiu din bulevardul Nicolae Bălcescu. Astfel, a fost închiriată încă o clădire de la Întreprinderea de Gospodărie Orășenească Buzău, iar între anii 1965-1966 s-a derulat un proiect de extindere a sediului, prin alipirea unui nou corp pe latura din spate a clădirii, cu o sală de operațiuni la parter și birouri ale angajaților la etaj.

Până în 1989, atribuțiile Băncii Naționale au inclus și activități de creditare pentru agenții economici și unele operațiuni specifice destinate persoanelor fizice. Totodată, Banca îndeplinea și rolul de centru unic de decontare. După 1990, Banca Națională României și-a reluat treptat atribuțiile firești de bancă centrală. În anul 2011, Sucursala Județeană a redevenit Agenția Buzău, fiind responsabilă cu sprijinirea activităților de raportări, sondaje statistice și comunicare ale BNR, respectiv cu cea de administrare a resurselor la nivel teritorial.

Din anul 1995, Agenția Buzău a BNR își desfășoară activitatea în sediul nou, construit pe Strada Constantin Garoflid (fostă Unirii) nr. 3.