Agenția Bihor a BNR

Scurtă prezentare a patrimoniului istoric și imobiliar


În Transilvania, primele agenții ale Băncii Naționale a României au fost înființate în perioada interbelică, după realizarea Unirii de la 1 Decembrie 1918. În linie cu eforturile generale de organizare a activității financiar-bancare la nivelul României Mari, una dintre inițiativele majore ale băncii centrale a fost aceea de a dezvolta o rețea puternică de unități teritoriale în toate provinciile istorice: Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș și Bucovina, având, totodată, preocuparea de a asigura acestora imobilele necesare desfășurării operațiunilor.


Înființarea Agenției Oradea Mare a fost decisă în ședința Consiliului General al BNR din 6 noiembrie 1919, urmând ca aceasta să-și înceapă activitatea un an mai târziu, în ziua de 15 octombrie 1920. Principala operațiune pe care Agenția Oradea a desfășurat-o în primii doi ani de existență a fost cea de realizare a unificării monetare și, implicit, de transformare a leului BNR în unitate monetară oficială pe întreg teritoriul național. Astfel, până la mijlocul anului 1921, Agenția Oradea a efectuat preschimbarea coroanelor austro-ungare pe teritoriul județelor Bihor, Arad, Satu Mare, Sălaj și Maramureș, dar și a altor însemne monetare locale, precum banii de necesitate emiși de mai multe orașe din Ardeal, inclusiv de Oradea.Pe măsura refacerii situației economice din zonă, activitatea agenției a cuprins și celelalte operațiuni bancare specifice Băncii Naționale în acele timpuri, precum acordarea creditelor de scont și reescont. Dintre clienții scontatori ai Agenției Oradea, menționăm: Banca Agrară, Casa de Păstrare Civilă din Oradea, Casa de Păstrare a județului Bihor, Banca Fuzionată, Banca de Scont, Banca „Unirea”, Banca și Societatea Comercială din Tinca, Sucursala Băncii Românești, Sucursala Băncii „Victoria” din Arad etc. Având în vedere extinderea volumului operațiunilor derulate, Consiliul de administrație al BNR a decis, în ședința din 22 iunie 1933, ridicarea Agenției Oradea la rangul de „agenție clasa I”.O perioadă dificilă din existența Agenției Oradea a avut loc între anii 1940-1945, când, în urma Dictatului de la Viena, orașul Oradea a fost cedat Ungariei. În aceste condiții, activitatea agenției s-a desfășurat, din 15 decembrie 1940, în orașul Beiuș, într-un imobil situat pe strada Vasile Lucaciu nr. 9, sub denumirea „Banca Națională a României – Agenția Beiuș”. Pentru o scurtă perioadă, între 14 septembrie și 9 octombrie 1944, Agenția Beiuș a fost nevoită să se refugieze la Brad, ca urmare a operațiunilor de război. După eliberarea Ardealului de Nord, în martie 1945, Agenția Oradea s-a întors acasă, funcționând în paralel cu Agenția Beiuș până când aceasta din urmă și-a lichidat toate operațiunile, respectiv până la data de 30 iunie 1945.

Încă de la înființare, activitatea BNR la Oradea s-a desfășurat în sediul actual, din strada Parcul Traian nr. 8. Impozantul edificiu a fost construit între anii 1911-1913, având destinația de sediu al filialei Băncii Austro-Ungariei. Realizată în stil eclectic, clădirea reflectă o concepție nouă în proiectarea filialelor bancare din acea perioadă, având dublă funcționalitate: sediu de bancă (la subsol, parter și etajul I, cu spații pentru tezaur, arhivă etc.), respectiv locuințe pentru conducere – la etajul II (în prezent, aici se află birourile unde își desfășoară activitatea angajații agenției).

Din punct de vedere arhitectural, edificiul se remarcă prin combinarea elementelor baroce cu cele specifice stilului neoclasic și Secession vienez, care s-au păstrat intacte de-a lungul timpului. Clădirea are trei niveluri și este împărțită în cinci axe simetrice delimitate de pilaștri terminați în capiteluri compozite, care se evidențiază prin frontoanele bogat decorate cu console și butoni cu motive florale. Registrele orizontale se remarcă prin finisajele cu relief puternic. Astfel, deasupra soclului realizat din plăci prefabricate de mozaic buciardat, se găsește un parapet din tencuială cu asize care preiau ideea bosajelor din piatră. Pe fațadele clădirii se pot observa elemente decorative de inspirație clasică, realizate din ipsos, precum cununa de laur, simbol al neînfricării și al valorii, și capul de leu, semn al echilibrului și al prudenței.În anul 2010, fațada Agenției Bihor a BNR a fost reabilitată, iar calitatea lucrărilor a făcut ca, un an mai târziu, să câștige locul trei la concursul național „Fațada anului”. Continuând preocuparea Băncii Naționale a României de conservare a patrimoniului său imobiliar, parte a patrimoniului urbanistic local, în prezent, la nivelul agenției se derulează un proiect privind consolidarea, amenajarea și modernizarea acesteia, care va viza atât mărirea capacității de rezistență a structurii edificiului, cât și refacerea spațiilor din interiorul agenției.