Academica - Iași 2018

Seminarii pentru economişti


În perioada 3 mai – 7 iunie 2018, BNR a organizat, în parteneriat cu Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, o serie de seminarii dedicate mediului academic cu profil economic.

Printr-un dialog direct între specialiștii BNR și participanți – cadre didactice și doctoranzi din universitate – au fost abordate subiecte de natură financiară, clarificări conceptuale ale fenomenelor bancare contemporane, precum și corelarea programelor sistemului universitar economic și non-economic cu cerințele actuale de pe piața muncii. Dezbaterile s-au concentrat pe teme referitoare la activitățile specifice băncii centrale, stabilitate financiară, trecerea la moneda euro, sisteme de plăți, monede virtuale, politici macroprudențiale, resurse umane și comunicare.

Joi, 3 mai 2018, doamna Agnes Nagy, membru CA al BNR, a deschis seria seminariilor la sediul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Aceasta a vorbit despre importanța stabilității financiare pentru economie și despre strategia politicii macroprudențiale, în al cărei cadru se poate crea un sistem stabil de intermediere financiară și se contribuie astfel la creșterea economică durabilă. De asemenea, conf. univ. dr. Agnes Nagy a prezentat instituțiile și organismele create cu scopul menținerii stabilității financiare, dintre care amintim Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială la nivel național și Comitetul European pentru Risc Sistemic la nivelul Uniunii Europene.

 

Agenda

3 mai 2018

10 mai 2018

  • Stabilitatea macroeconomică. Rolul Băncii Naționale a României - Eugen Rădulescu, director, Direcția stabilitate financiară
  • Plățile instant și monedele virtuale– oportunități și provocări - Raluca Micu, expert, Direcția monitorizare a infrastructurilor pieței financiare și a plăților

17 mai 2018

  • Trenduri în resurse umane în băncile centrale din UE - Mugur Tolici, director, Direcția Resurse Umane
  • Rezoluție bancară - cadru general - Emil Vonvea, director, Direcția Rezoluție bancară

31 mai 2018

  • Pulsul euro pe ruta Bruxelles - Iași - Mirela Roman, consultant strategie, BNR
  • Leul de Iași versus euro de Frankfurt - Gabriela Mihailovici, consultant strategie, BNR și Amalia Fugaru, consultant strategie, BNR

7 iunie 2018

  • Operaţiunile de piață ale băncii centrale: De la implementarea politicii monetare la administrarea rezervelor internaționale - Victor Andrei, director, Direcția Operațiuni de Piață, BNR
  • Economia României: teorie fără proiect - Florin Dănescu, președinte executiv ARB
  • Cadrul de analiză și prognoză al BNR - Grigoraș Veaceslav, șef serviciu, Direcția Modelare și prognoze macroeconomice, BNR