Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 10 din 7.sep.2010
Monitorul Oficial, Partea I 20.sep.2010
Intrare în vigoare la 20.sep.2010
pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 6/2008 privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe

    Având în vedere prevederile art. 108, 109 şi art. 150 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 25 alin. (2) lit. a) şi ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

   Art. I. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2008 privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 16 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică aşa cum urmează:
   1. La articolul 7, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    "Art. 7. - (1) Pentru orice modificare ce vizează înlocuirea unei persoane care a fost aprobată şi ocupă o funcţie de director ori membru al consiliului de administraţie sau, după caz, de membru al directoratului ori al consiliului de supraveghere şi desemnarea altei persoane în locul acesteia, numirea unei persoane într-un post nou-creat aferent unei astfel de funcţii ori alocarea de noi responsabilităţi unei persoane care a fost aprobată şi ocupă o astfel de funcţie, este necesară obţinerea aprobării Băncii Naţionale a României înainte de începerea exercitării responsabilităţilor de către persoana în cauză.
    (2) Cererea de aprobare va indica, după caz, şi motivul înlocuirii persoanelor aprobate aflate în funcţie sau al alocării de noi responsabilităţi acestora şi va fi însoţită de hotărârea organului competent şi de documentaţia specifică prevăzută de Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele propuse să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere."
   2. La articolul 151, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    "Art. 151. - (1) Pentru orice modificare ce vizează înlocuirea unei persoane cu funcţie de conducere de nivel mediu a unor activităţi de importanţă deosebită care a fost aprobată şi ocupă o astfel de funcţie şi desemnarea altei persoane în locul acesteia, numirea unei persoane într-un post nou-creat aferent unei astfel de funcţii ori alocarea de noi responsabilităţi unei persoane aprobate care ocupă o astfel de funcţie, este necesară obţinerea aprobării Băncii Naţionale a României înainte de începerea exercitării responsabilităţilor de către persoanele în cauză.
    (2) Cererea de aprobare va indica, după caz, şi motivul înlocuirii persoanelor aprobate aflate în funcţie sau al alocării de noi responsabilităţi acestor persoane şi va fi însoţită de hotărârea organului competent şi de documentaţia prevăzută la art. 21 alin. (4)."
   3. La articolul 28, alineatul (2) se abrogă.
   4. La articolul 38 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
    "b) persoanele desemnate să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere a cooperativei de credit, în calitate de administrator şi/sau de director ori, după caz, de membru al comitetului de supraveghere sau de membru al directoratului, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 7 alin. (1) şi (3)."
   5. La articolul 38 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:
    "b) pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), informaţii privind motivul înlocuirii persoanelor aprobate aflate în funcţie, după caz, al alocării de noi responsabilităţi acestor persoane, documentaţia prevăzută la art. 53 alin. (1) lit. e) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele propuse şi o evaluare realizată de casa centrală cu privire la aceste persoane."
   Art. II. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2008 privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezentul regulament, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

    Preşedintele Consiliului de administraţie al
Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 7 septembrie 2010.
    Nr. 10.