Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 15 din 12.aug.2009
Monitorul Oficial, Partea I 17.aug.2009
Intrare în vigoare la 17.aug.2009
pentru modificarea Regulamentului nr. 11/2007 privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe

    Având în vedere prevederile art. 13 şi ale art. 108 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 25 alin. (2) lit. a) şi ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

   Art. I. - Regulamentul nr. 11/2007 privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 6 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
   - La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Îndeplinirea cerinţei de experienţă profesională necesită cunoştinţe teoretice şi practice adecvate cu privire la activităţile ce urmează a fi desfăşurate de bancă. Persoanele nominalizate să exercite responsabilităţi de conducere a băncii trebuie să deţină şi experienţă în conducerea unei entităţi sau a structurilor organizatorice ale acesteia, cu relevanţă, inclusiv din perspectiva gradului de complexitate, pentru activitatea ce urmează să fie desfăşurată în cadrul băncii."
   Art. II. - Regulamentul nr. 11/2007 privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 6 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezentul regulament, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

    Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 12 august 2009.
    Nr. 15.