TARGET2-Securities


TARGET2-Securities (T2S)

La data de 22 iunie 2015, Eurosistemul a lansat cu succes platforma pan-europeană de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare în banii băncii centrale denumită TARGET2-Securities (T2S).

Această platformă asigură decontarea integrată a operațiunilor, naționale și transfrontaliere, cu instrumente financiare și a fondurilor aferente acestora, prin intermediul conturilor de instrumente financiare deschise și gestionate pe platformă de către depozitarii centrali conectați și a conturilor de fonduri dedicate (denumite Dedicated Cash Accounts – DCA), deschise și gestionate pe platformă de către băncile centrale naționale. Prin aceasta, operațiunile transfrontaliere cu instrumente financiare în cadrul Uniunii Europene se vor deconta în aceleași condiții ca și cele naționale.

În principal, T2S decontează operaţiuni în euro cu instrumente financiare ale depozitarilor centrali din cadrul Uniunii Europene, dar permite şi decontarea operațiunilor în alte valute, în măsura în care depozitarii centrali şi băncile centrale din afara zonei euro solicită un astfel de lucru și, pentru aceasta, se modifică sistemele naționale de plăți de mare valoare. Deocamdată doar banca centrală a Danemarcei s-a conectat la platforma T2S pentru a permite decontarea monedei sale naționale (respectiv coroana daneză) pe această platformă, din anul 2018.

T2S este administrat de către Eurosistem şi utilizează o platformă tehnică comună pusă la dispoziţie de patru bănci centrale, respectiv cele trei bănci centrale care asigură şi infrastructura tehnică a sistemului TARGET2 (Deutsche Bundesbank, Banca d’Italia, Banque de France) şi Banco de Espãna.

În prezent sunt conectați la platformă depozitari centrali din 21 de ţări europene, Depozitarul Central S.A. din România fiind conectat încă din anul 2015. Împreună cu Depozitarul Central S.A. s-a conectat la platformă şi Banca Naţională a României, în calitate de operator al componentei naționale a sistemului de plăți pan-european TARGET2, care deschide și gestionează conturile DCA pe platforma T2S.

În România, 4 instituții de credit au deschise conturi DCA pe platforma T2S.

Deschiderea și funcționarea conturilor DCA este reglementată de cadrul juridic aplicabil sistemului TARGET2, transpus în legislația națională prin Ordinul BNR nr. 4/2015 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2-România.