Sistemul TARGET2


. Obs: Lista participantilor se poate suprascrie (Romana/Engleza) utilizand butonul  din meniu.

Sistemul trans-european de transfer de fonduri cu decontare pe bază brută în timp real – TARGET2

TARGET2 (acronim de la Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer) reprezintă sistemul cu decontare pe bază brută în timp real (Real-Time Gross Settlement – RTGS) pentru plăţi în monedă euro, pus la dispoziţie de Eurosistem (Banca Centrală Europeană şi băncile centrale ale statelor membre ale UE care au adoptat moneda euro).

Sistemul este utilizat pentru decontarea operaţiunilor băncilor centrale (inclusiv a operaţiunilor de politică monetară ale Eurosistemului), a transferurilor interbancare de mare valoare în euro, precum şi a altor plăţi în euro. De asemenea, prin sistem se decontează şi transferurile de fonduri aferente sistemelor auxiliare (sisteme de plăţi şi sisteme de compensare-decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare).

Sistemul asigură procesarea în timp real a plăţilor şi decontarea în conturi deschise la băncile centrale, cu finalitate imediată. Sistemul TARGET2 a fost operaţionalizat la data de 19 noiembrie 2007, înlocuind sistemul TARGET (aflat în funcţiune de la 4 ianuarie 1999).

Sistemul oferă servicii de bază armonizate şi o infrastructură tehnică comună, cu eficienţă sporită, inclusiv din punct de vedere al recuperării costurilor. Sistemul a fost proiectat pentru a permite modificări ulterioare, datorate atât evoluţiei tehnologice cât şi procesului continuu de extindere a Eurosistemului.

Din punct de vedere juridic, sistemul TARGET2 este structurat ca o multitudine de sisteme de plăţi naţionale (denumite componente naţionale TARGET2), având reguli de funcţionare armonizate.

Infrastructura tehnică şi platforma comună unică a TARGET2 este pusă la dispoziţie şi operată din punct de vedere tehnic, în numele Eurosistemului, de către Banca d’Italia, Banque de France şi Deutsche Bundesbank.

Componenta naţională TARGET2-România

Deşi implementarea unei componente naţionale a sistemului TARGET2 reprezintă o obligaţie doar pentru statele membre care adoptă moneda euro, Banca Naţională a României a decis în luna ianuarie 2010 conectarea comunităţii naţionale la TARGET2 înainte de adoptarea monedei euro. Decizia a fost motivată, în principal, de interesul manifestat de comunitatea bancară naţională şi de operatorii sistemelor de plăţi de retail şi ai sistemelor de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare pentru implementarea la nivel naţional a unei infrastructuri eficiente de procesare, între bănci, a transferurilor de fonduri în euro. În subsidiar, această decizie a urmărit şi asigurarea condiţiilor necesare pentru adoptarea monedei euro.

Totodată, prin implementarea acestui sistem, BNR a răspuns necesităţilor sectorului bancar şi mediului de afaceri pentru implementarea unui canal sigur, rapid, mai eficient şi mai ieftin pentru procesarea interbancară a plăţilor în euro, atât a celor efectuate în nume propriu de către bănci, cât şi a celor efectuate în numele clienţilor.

Componenta naţională a sistemului TARGET2 din România se numeşte TARGET2-România şi a fost operaţionalizată cu succes de Banca Naţională a României la data de 4 iulie 2011.

În prezent, sistemul TARGET2-România are înregistraţi ca Participanti 21 titulari de cont PM (respectiv 20 instituţii de credit și Banca Naţională a României), 8 titulari de DCA (respectiv 6 insituții de credit, Banca Națională a României și Depozitarul Central S.A.) și două sisteme auxiliare.

Sistemul îndeplineşte condiţiile pentru a fi sistem de importanţă sistemică şi, în consecinţă, este desemnat prin Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr.637/2011 ca intrând sub incidenţa Legii nr.253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (care transpune în legislaţia română Directiva 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare, cu modificările și completările ulterioare).

Regulile sistemului TARGET2-România sunt cuprinse în Ordinul nr. 4/2015 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2 - România, cu modificările și completările ulterioare.