Sisteme pentru plăţi de valoare mică şi volum mare


Sistemul SENT

SENT este un sistem electronic de compensare multilaterală a unor instrucţiuni de plată interbancare naţionale denominate în lei şi unor instrucţiuni de plată interbancare naţionale şi transfrontaliere denominate în euro, de valoare mică şi volum mare transmise între participanţi, pe parcursul mai multor sesiuni zilnice.

Sistemul a intrat în funcţiune în anul 2005, fiind dezvoltat şi implementat în cadrul proiectului Phare RO-0005.02 - "Interbank Payment System".

Sistemul este operat de Societatea de Transfer de Fonduri şi Decontări - TRANSFOND S.A. , societate comercială constituită în anul 2000 de către BNR (care deţine 33,33% din capitalul social al acesteia) şi un număr de bănci (care deţin 66,67% din capitalul social al societăţii).

Sistemul SENT este structurat în trei componente și o serie de aplicații auxiliare:

 1. Componenta Plăți Multiple în Lei (CPM Lei) - asigură procesarea fișierelor cu instrucțiuni de transfer credit, debitare directă și transfer debit, în monedă națională;
 2. Componenta Plăți Multiple în Euro (CPM Euro) -asigură procesarea fișierelor cu instrucțiuni de transfer credit, în monedă euro;
 3. Componenta Plăți Instant în Lei (CPI Lei) - asigură procesarea plăților instant (individuale) în monedă națională;
 4. Aplicațiile auxiliare SENT - facilitează inițierea de către participanți a instrucțiunilor de plată şi procesarea acestora, respectiv:
  1. Registrul Unic al Mandatelor (RUM), prin care sunt gestionate la nivel naţional informaţiile privind mandatele de debitare directă interbancare. Această aplicație auxiliară furnizează CPM Lei informațiile necesare validării automate a instrucțiunilor de debit direct cu mandatele de debitare directă aferente;
  2. Asistență Mandate (AM), care poate fi folosită pentru generarea de formulare de inițiere mandat de debitare directă;
  3. AliasPay, prin care un participant care inițiază o plată procesată de CPM Lei sau CPI Lei poate regăsi codul IBAN al beneficiarului unei plăți, client al unui participant SENT, prin intermediul numărului de telefon asociat de către beneficiar;
  4. SANB, prin care un participant care inițiază o plată procesată de CPM Lei sau CPI Lei poate regăsi denumirea beneficiarului unei plăți, client al unui participant SENT, prin intermediul contului IBAN al beneficiarului.

Sistemul este desemnat prin Ordinul Guvernatorului Băncii Naţionale a României nr.637/15.06.2011 ca intrând sub incidenţa Legii nr.253 din 16 iunie 2004 privind caracterul definitiv al decontarii în sistemele de plati si în sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare (care transpune în legislaţia română Directiva 98/26/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare), cu modificările și completările ulterioare.

Detalii suplimentare privind sistemul SENT pot fi obţinute de la TRANSFOND S.A.