Reglementări privind denominarea monedei naţionale


Lege privind denominarea monedei naţionale
   Legea nr. 348 din 14 iulie 2004 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004), cu modificările şi adăugirile ulterioare.

Precizări ale Ministerului Finanţelor Publice 
    Ordinul nr. 1840/2004 al Ministerului Finanţelor Publice, pentru aprobarea Precizărilor referitoare la unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
    (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1247 din 23 dec. 2004)

   Circulara BNR nr. 7 din 25 feb. 2005 privind măsurile care trebuie luate de către instituţiile de credit / Trezoreria statului pentru aplicarea Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei naţionale 
   
   Circulara BNR nr. 19 din 8 iun. 2005 privind decontarea transferurilor de fonduri ale instituţiilor de credit, ale Băncii Naţionale a României si ale Trezoreriei Statului în perioada aferenta denominării monedei naţionale 
   Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 509 din 15/06/2005 

   Ordinul (MFP şi CNVM) nr. 29 din 7 iun. 2005 pentru aprobarea Normelor privind reflectarea în contabilitate a operaţiunilor de denominare a valorii nominale a acţiunilor/părţilor sociale/unităţilor de fond ca urmare a aplicării Legii nr. 348/2004.
   Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 518 din 17/06/2005

   Ordin (MFP şi CNVM) nr. 754 din 6 iun. 2005 pentru aprobarea Normelor privind reflectarea în contabilitate a operaţiunilor de denominare a valorii nominale a acţiunilor/părţilor sociale/unităţilor de fond ca urmare a aplicării Legii nr. 348/2004
   Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 518 din 17/06/2005 

   Norma MFP din 06/06/2005 privind reflectarea în contabilitate a operaţiunilor de denominare a valorii nominale a acţiunilor/părţilor sociale/unităţilor de fond ca urmare a aplicării Legii nr. 348/2004. 
   Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 518 din 17/06/2005 

   Ordonanţa de urgenţă nr. 47 din 1 iun. 2005 privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 
   Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 10/06/2005

   Ordonanţa de urgenţă nr. 59 din 23 iun. 2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale 
   Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 556 din 29/06/2005

   Legea nr.256 din 21 sept. 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2005 privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
   Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 861 din 23/09/2005

   Ordonanţa de urgenţă nr. 181 din 14 dec. 2005 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale 
   Publicată în M.O. Partea I nr. 1171 din 23.12.2005

   Legea nr. 15 din 11 ian. 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale 
   Publicată în M.O. Partea I nr. 56 din 20.01.2006

   Circulara nr. 24 din 28 nov. 2006 privind încetarea puterii circulatorii şi preschimbarea vechilor însemne monetare 
   Publicată în M.O. Partea I nr. 989 din 12.12.2006

   Circulara nr. 3 din 31 ian. 2007 precizări privind preschimbarea vechilor însemne monetare 
   Publicată în M.O. Partea I nr. 93 din 06.02.2007

   Circulara nr. 34 din 24 decembrie 2007 precizări privind preschimbarea vechilor însemne monetare 
   Publicată în M.O. Partea I nr. 896 din 28.12.2007

  Circulara nr. 44 din 24 decembrie 2008 privind prelungirea perioadei de preschimbare a vechilor însemne monetare de catre unitatile Bancii Române pentru Dezvoltare - GSG
Publicată în M.O. Partea I nr. 898 din 31.12.2008

  Circulara nr. 48 din 21 decembrie 2009 privind prelungirea perioadei de preschimbare a vechilor însemne monetare de catre unitatile Bancii Române pentru Dezvoltare - GSG
Publicată în M.O. Partea I nr. 912 din 24.12.2009