Recircularea bancnotelor


Suprascrieti Listele pdf utilizand butonul verde.

Banca Naţională a României, în calitate de bancă centrală, trebuie să asigure buna circulaţie a numerarului.

În acest scop, Banca Naţională a României a emis Regulamentul nr. 4/2013 privind verificarea calităţii bancnotelor româneşti în vederea recirculării, stabilind astfel cadrul prin care Instituţiile de credit/Trezoreria Statului pot proceda la recircularea bancnotelor.

În conformitate cu Regulamentul Nr. 4/2013, Instituţiile de credit/Trezoreria Statului pot recircula numai bancnote care au fost clasificate ca fiind corespunzătoare circulaţiei în urma verificării acestora pe echipamente de procesare, cu condiţia ca tipul respectiv de echipament să fi fost testat cu succes de către Banca Naţională a României, pe baza unei cereri de testare.

Echipamentele de procesare a bancnotelor care au trecut cu succes testele efectuate de Banca Naţională a României sunt înscrise, pentru opozabilitate, în listele afişate pe website-ul Băncii Naţionale a României, în ziua imediat următoare încheierii procesului de testare.