Proiecte legislativeProiectele de reglementări ce urmează a fi adoptate de Banca Naţională a României sunt publicate pe website-ul BNR, înaintea parcurgerii procedurii de aprobare a acestora în cadrul instituţiei, astfel încât persoanele interesate să poată lua cunoştinţă de conţinutul acestora şi să formuleze eventuale propuneri şi observaţii.

Termen limită pentru transmiterea comentariilor Reglementări supuse dezbaterii publice Contacte
-
 
*

Ordin referitor la raportarea situaţiei privind clasificarea expunerilor din credite şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, aplicabil instituțiilor de plată și instituțiilor emitente de monedă electronică, altele decât instituţiile financiare nebancare

Scurtă prezentare

*

Ordin privind modificarea şi completarea unor acte normative emise de Banca Națională a României

Scurtă prezentare

*

Ordin pentru abrogarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 2/2022 privind raportarea informațiilor referitoare la expunerile care fac obiectul moratoriilor legislative conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

Scurtă prezentare

* Proiectul Ordinului privind exercițiile de raportare de către instituțiile de credit a informațiilor referitoare la remunerarea membrilor personalului, precum și cu privire la diferența de remunerație între membrii personalului de gen masculin şi membrii personalului de gen feminin

Scurtă prezentare

* Proiect de Regulament privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi

Scurtă prezentare

* Proiectul Ordinului privind exercițiul de raportare a informațiilor referitoare la persoanele cu venituri ridicate din cadrul instituțiilor de credit

Scurtă prezentare

* Proiect de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare

Scurtă prezentare

* Proiect de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare

Scurtă prezentare

* Proiectul de Regulament privind modificarea și completarea Regulamentului nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit și a Regulamentului nr. 12/2020 privind autorizarea instituțiilor de credit și modificările în situația acestora

Scurtă prezentare

Notă: Banca Naţională a României îşi rezervă dreptul de a nu răspunde punctual observaţiilor şi comentariilor primite

* Proiecte legislative în curs de definitivare