Proiecte legislativeProiectele de reglementări ce urmează a fi adoptate de Banca Naţională a României sunt publicate pe website-ul BNR, înaintea parcurgerii procedurii de aprobare a acestora în cadrul instituţiei, astfel încât persoanele interesate să poată lua cunoştinţă de conţinutul acestora şi să formuleze eventuale propuneri şi observaţii.

 
Termen limită pentru transmiterea comentariilor Reglementări supuse dezbaterii publice Contacte
30.07.2024 Proiect de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului BNR nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit.

Scurtă prezentare
Mara Tudosescu și Andrei Păun
 
* Proiect de Ordin privind modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr.10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României.

Scurtă prezentare
* Proiect de Regulament privind modificarea și completarea Regulamentului BNR nr. 4/2023 privind cerințe prudențiale pentru băncile de dezvoltare.

Scurtă prezentare
* Proiectul de regulament are ca obiectiv modificarea Regulamentului BNR nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit în scopul alinierii dispozițiilor naționale cuprinse în la prevederile Ghidului ABE privind externalizarea - EBA/GL/2019/02 (Ghidul EBA/GL/2019/02), precum și introducerii unor prevederi în scopul reglementării funcției juridice în cadrul instituțiilor de credit.

Scurtă prezentare

* Proiectul Ordinului BNR privind aprobarea Normelor metodologice privind raportarea de către instituțiile de credit a informațiilor referitoare la creditele neperformante cesionate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. /2023 privind administratorii de credite și cumpărătorii de credite și pentru modificarea unor acte normative.

Scurtă prezentare

* Proiectul de Regulament  pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2019 privind instituţiile de plată şi furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi, cu modificările și completările ulterioare.

Scurtă prezentare

Notă: Banca Naţională a României îşi rezervă dreptul de a nu răspunde punctual observaţiilor şi comentariilor primite

* Proiecte legislative în curs de definitivare