Opţiuni naţionale şi Marje de apreciere


Directiva 2013/36/UE şi CRR 575/2013 cuprind un număr semnificativ de opţiuni pe care autorităţile de supraveghere le potexercita în funţie de specificul naţional.

În temeiul articolului 143 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2013/36/UE, autorităţile competente trebuie să publice informaţiile privind modul de exercitare a opţiunilor şi a marjelor de apreciere prevăzute în dreptul Uniunii Europene.


Tabele de informatii

  • Partea 1 Opțiunile și marjele de apreciere prevăzute în Directiva 2013/36/UE, în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și în Regulamentul delegat (UE) 2015/61 (LCR);
  • Partea 2 Opțiunile și marjele de apreciere tranzitorii prevăzute în Directiva 2013/36/UE și în Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
  • Partea 3 Elementele variabile ale remunerației (articolul 94 din Directiva 2013/36/UE);

Istoric Tabele de informaţii - 2019
Istoric Tabele de informaţii - 2018
Istoricul informaţiilor publicate în baza Directivelor 2006/48/EC şi 2006/49/ECPentru informaţii centralizate referitoare la opţiunile naţionale din alte state membre ale Uniunii Europene puteţi accesa tabelele de corespondenţă  de pe pagina web a EBA.