Instituţii financiare nebancare


 • Legea nr.93 din 8.04.2009 privind instituţiile financiare nebancare
     (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259/21.04.2009)
  • Ordonanţă de urgenţă 42/2011 (Monitorul Oficial, Partea I 303/3.mai.2011) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată şi a Legii nr.93/2009 privind instituţiile financiare nebancare
  • Lege 287/2011 (Monitorul Oficial, Partea I 894/16.dec.2011) privind unele măsuri referitoare la organizarea activităţii de punere în executare a creanţelor aparţinând instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare
  • Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal
  • Legea nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
  • OUG nr. 52/2016privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
 •  Regulamentul BNR nr.20 din 13.10.2009 privind instituţiile financiare nebancare - versiune consolidată și actualizată
  • Regulamentul BNR nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 /21.10.2009)  
   • Regulamentul BNR nr.2/2010 pentru modificarea Regulamentului BNR nr.20/2009 
       (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39/18.01.2010)
   • Regulamentul BNR nr.5/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului BNR nr.20/2009
       (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.281/ 29.04.2010)
   • Regulament BNR nr.8/2012 pentru modificarea Reg. BNR nr.20/2009 privind instituţiile financiare nebancare
   • Regulament BNR nr. 10/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1057 din 28/12/2016
   • Regulament BNR nr.1/2017 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr.20/2009 privind instituţiile financiare nebancare (Monitorul Oficial, Partea I nr.760 din 25/09/2017);
   • Regulament BNR nr.1/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare (Monitorul Oficial, Partea I nr.101 din 11/02/2020);
   • Regulament BNR nr.4/2020pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare (Monitorul Oficial, Partea I nr. 596 din 08/07/2020);
   • Regulament BNR nr.3/2021pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare (Monitorul Oficial, Partea I nr. 907 din 22/09/2021);
 • Regulamentul nr.4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României, Titlul I, Capitolul I şi Capitolul IV.
     Formulare şi instrucţiuni de completare pentru IFN-uri se găsesc în secţiunea Raportări
 • Ordin BNR nr.18/2007 pentru aprobarea modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor financiare nebancare şi anexa sa 
     (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.15/9.01.2008)
     Formulare şi instrucţiuni de completare pentru IFN-uri se găsesc în secţiunea Raportări
  • Ordin BNR nr.4 din 19.03.2010 pentru modificarea modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor financiare nebancare, aprobate prin Ordin BNR nr.18/2007
      (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.196/29.03.2010)
  • Ordin BNR nr.28/2011 pentru modificarea modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor financiare nebancare, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr.18/2007
 • Ordin BNR nr.10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României descarcă (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.570/10.08.2012)
  • Ordin BNR nr.3/2013 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr.10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României
  • Ordin nr.4/2014 privind modificarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr.10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României (Anexa inclusă)
  • Ordin nr.8/2015 privind modificarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr.10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României (Anexa inclusă)
  • Ordin nr.6/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr.10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României (Anexa inclusă)
  • Ordin nr.7/2017 privind modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr.10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României
  • Ordinul nr. 6/2018 privind modificarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României
  • Ordinul nr. 7/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României
 • Ordin nr.6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
  • Ordin BNR nr.7/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr.27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr.6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
  • Ordinul nr. 3/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
 • Ordin BNR nr.4/2012 referitor la raportarea situaţiei privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plată şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit
 • Regulament BNR nr.5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit