Decizii ale Uniunii Europene care privesc obiectivul fundamental şi principalele atribuţii ale BNR


DataTitlu
06.05.200932009D0459
23.01.200932009D0078
20.11.200632006D0849
13.11.200632006D0856
14.07.200632006O0009
30.01.200632006D0076
12.04.200532005D0364
17.06.200432004D0012(01)
19.02.200432004D0002
07.11.200332003D0014(01)
18.02.200332003D0165
06.12.200132001D0887
08.11.200132001D0912
21.12.199831998D0743
29.06.199831998D0415

Anul: • 32009D0459
  2009/459/CE: Decizia Consiliului din 6 mai 2009 de acordare de asistență financiară comunitară pe termen mediu României
 • 32009D0078
  2009/78/CE: Decizia Comisiei din 23 ianuarie 2009 de instituire a Comitetului european al inspectorilor bancari (Text cu relevanță pentru SEE)
 • 32006D0849
  2006/849/CE: Decizia Consiliului din 20 noiembrie 2006 de extindere la statele membre neparticipante a aplicării Deciziei 2006/849/CE de modificare şi de extindere a Deciziei 2001/923/CE privind înfiinţarea unui program de schimb, asistenţă şi formare profesională pentru protecţia monedei euro împotriva contrafacerii (programul „Pericles”)
 • 32006D0856
  2006/856/CE: Decizia Consiliului din 13 noiembrie 2006 de instituire a unui Comitet pentru statistici monetare, financiare şi referitoare la balanţe de plăţi (Versiune codificată)
 • 32006O0009
  2006/525/CE: Orientarea Băncii Centrale Europene din 14 iulie 2006 privind pregătirile pentru adoptarea euro şi alimentarea anticipată şi alimentarea anticipată secundară cu bancnote şi monede euro în afara zonei euro
 • 32006D0076
  2006/76/CE: Decizia Consiliului din 30 ianuarie 2006 de extindere la statele membre neparticipante a aplicării Deciziei 2006/75/CE de modificare şi extindere a Deciziei 2001/923/CE privind instituirea unui program de schimb, asistenţă şi formare profesională pentru protecţia monedei euro împotriva falsificării (programul „Pericles”)
 • 32005D0364
  2005/364/CE: Decizia Consiliului din 12 aprilie 2005 privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană şi România privind procedurile de securitate legate de schimbul de informaţii clasificate
 • 32004D0012(01)
  2004/526/CE:Decizia Băncii Centrale Europene din 17 iunie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Consiliului general al Băncii Centrale Europene (BCE/2004/12)
 • 32004D0002
  2004/257/CE: Decizia Băncii Centrale Europene din 19 februarie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură a Băncii Centrale Europene (BCE/2004/2)
 • 32003D0014(01)
  2003/797/CE: Decizia Băncii Centrale Europene din 7 noiembrie 2003 privind administrarea operaţiunilor de împrumut şi creditare încheiate de Comunitatea Europeană în cadrul mecanismului de asistenţă financiară pe termen mediu (BCE/2003/14)
 • 32003D0165
  2003/165/CE: Decizia Consiliului din 18 februarie 2003 privind instituirea Comitetului pentru servicii financiar
 • 32001D0887
  2001/887/JHA: Decizia Consiliului din 6 decembrie 2001 privind protecția monedei euro împotriva falsificării
 • 32001D0912
  2001/912/CE: Decizia Băncii Centrale Europene din 8 noiembrie 2001 privind anumite condiții referitoare la accesul la Sistemul de Monitorizare a Falsificărilor (SMF) (BCE/2001/11)
 • 31998D0743
  1998/743/CE: Decizia Consiliului din 21 decembrie 1998 privind dispoziţii detaliate cu privire la Comitetul economic şi financiar
 • 31998D0415
  1998/415/CE: Decizia Consiliului din 29 iunie 1998 privind consultarea Băncii Centrale Europene de către autorităţile naţionale cu privire la proiectele de reglementare