Decizii ale Uniunii Europene aplicabile instituţiilor aflate în aria de supraveghere a BNR, prin care se instituie sau se modifică măsuri restrictive, sancţionatorii


DataTitlu
15.07.200832008D0583
29.04.200832008D0342
29.04.200832008D0343

Conform prevederilor articolului 17 alineatul (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare, BNR are atribuţii de supraveghere a punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale de blocare a fondurilor, precum şi supraveghere a punerii în aplicare a restricţiilor privind anumite transferuri de fonduri şi servicii financiare, de către instituţiile aflate în aria sa de supraveghere. Pentru informaţii suplimentare în domeniu, poate fi accesată secţiunea Supraveghere/Sancţiuni internationale.

Anul:  • 32008D0583
    (abrogat) Decizia Consiliului din 15 iulie 2008 de punere în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsurile restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi în vederea combaterii terorismului şi de abrogare a Deciziei 2007/868/CE
  • 32008D0342
    Decizia Consiliului din 29 aprilie 2008 de modificare a Deciziei 2007/868/CE de punere în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsurile restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi în vederea combaterii terorismului
  • 32008D0343
    Decizia Consiliului din 29 aprilie 2008 de modificare a Deciziei 2007/868/CE de punere în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi în vederea combaterii terorismului