Decizii ale Uniunii Europene


Deciziile Uniunii Europene sunt acte juridice obligatorii în toate elementele lor pentru destinatarii desemnaţi (art. 288 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene). În consecinţă, nu trebuie adoptate măsuri legislative naţionale de transpunere. Statele membre trebuie să realizeze însă toate demersurile pentru a se asigura că deciziile sunt aplicate efectiv în dreptul lor naţional. În acest sens, unitatea coordonatoare la nivel naţional a afacerilor europene (aflată în prezent în cadrul Ministerului Afacerilor Externe) a iniţiat în anul 2009 un proces de asumare, de către fiecare instituţie în parte, a responsabilităţii implementării deciziilor din domeniul său de competenţă, aceasta implicând inclusiv adoptarea măsurilor legislative sau administrative necesare pentru aplicarea directă a acestora.


Prezentăm mai jos următoarele două categorii de decizii ale UE asumate de BNR:

  1. Decizii ale Uniunii Europene aplicabile care privesc obiectivul fundamental şi principalele atribuţii ale BNR.
  2. Decizii ale Uniunii Europene aplicabile instituţiilor aflate în aria de supraveghere a BNR, prin care se instituie sau se modifică măsuri restrictive/sancţionatorii.