Cadrul legislativ şi de reglementare în domeniul supravegherii prudenţiale


Potrivit articolului 143 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2013/36/UE autorităţile competente trebuie sa facă publice textele legilor, ale actelor administrative şi ale orientărilor generale adoptate în statul membru în domeniul reglementării prudenţiale.

Tabele cu informaţiiIstoric tabele cu informaţii - 2019Istoric tabele cu informaţii - 2018Istoricul informaţiilor publicate în baza Directivelor 2006/48/EC şi 2006/49/ECPentru informaţii centralizate referitoare la reglementările emise de alte state membre ale Uniunii Europene puteti accesa tabelele de corespondență  de pe pagina web a EBA.