Buletinul lunar BCE - octombrie 2007


Editorial - 11 octombrie 2007

În sedinta din data de 4 octombrie 2007, Consiliul guvernatorilor BCE a hotarât ca, pe baza analizelor economice si monetare periodice, ratele dobânzilor reprezentative ale BCE sa ramâna nemodificate. Informatiile care au devenit disponibile dupa ultima sedinta a Consiliului guvernatorilor, din data de 6 septembrie, confirma faptul ca perspectivele pe termen mediu privind stabilitatea preturilor sunt în continuare supuse unor riscuri în sensul cresterii. Având în vedere acest context, precum si expansiunea puternica a creditului si a agregatelor monetare în zona euro, politica monetara a BCE este pregatita sa combata riscurile în sensul cresterii la adresa stabilitatii preturilor, conform obiectivului sau principal. Fundamentele economice din zona euro sustin o perspectiva favorabila pe termen mediu privind activitatea economica. În mod special, câstigurile companiilor si rentabilitatea au înregistrat ritmuri sustinute de crestere, expansiunea gradului de ocupare a fortei de munca a fost robusta, iar nivelul somajului s-a diminuat. Totusi, tinând seama de gradul de volatilitate a pietelor financiare si de reevaluarea riscurilor din ultimele saptamâni, aceasta evaluare prezinta un grad sporit de incertitudine. Având în vedere seria limitata de date economice recente care au devenit disponibile dupa ultima sedinta a Consiliului guvernatorilor din data de 6 septembrie, se impune o prudenta deosebita în evaluarea impactului pe care evolutiile de pe pietele financiare l-ar putea avea asupra economiei reale. Asadar, se recomanda în continuare colectarea de informatii suplimentare si examinarea datelor recente înainte de formularea de noi concluzii privind politica monetara în contextul strategiei de politica monetara pe termen mediu a BCE, orientata spre mentinerea stabilitatii preturilor. În consecinta, Consiliul guvernatorilor va monitoriza toate evolutiile cu deosebita atentie. Pe baza evaluarii sale si adoptând masuri ferme si prompte, Consiliul guvernatorilor va asigura evitarea materializarii riscurilor la adresa stabilitatii preturilor pe termen mediu si mentinerea unei ancorari solide a anticipatiilor inflationiste pe termen mediu si lung la niveluri compatibile cu stabilitatea preturilor, creându-se astfel conditii prielnice pentru o crestere economica sustinuta, piete functionale si crearea constanta de locuri de munca. O astfel de ancorare a anticipatiilor inflationiste pe termen mediu si lung este cu atât mai importanta în conditii de volatilitate a pietelor financiare si de incertitudine sporita. Consiliul guvernatorilor va continua sa acorde o atentie deosebita evolutiilor de pe pietele financiare în perioada urmatoare.

În ceea ce priveste analiza economica, datele disponibile sugereaza ca, pe parcursul lunilor de vara, economia reala a continuat sa înregistreze ritmuri sustinute de crestere, similar primului semestru al anului 2007. Aceasta perspectiva este, de asemenea, reflectata de prognozele disponibile privind avansul PIB real pentru trimestrele III si IV 2007. Desi volatilitatea pietelor financiare pare sa fi contribuit în luna septembrie la declinul indicatorilor de încredere a consumatorilor si a sectorului corporativ din zona euro, acesti indicatori se mentin peste valorile medii istorice si continua sa indice persistenta expansiunii economice robuste în semestrul II 2007.

Privind în perspectiva, prognozele disponibile pentru anul 2008 confirma scenariul de baza al Consiliului guvernatorilor privind cresterea PIB real într-un ritm apropiat trendului sau potential. Acest scenariu se bazeaza pe asteptarile potrivit carora activitatea economica pe plan international va ramâne robusta, în conditiile în care decelerarea înregistrata de economia Statelor Unite va fi în mare masura compensata de mentinerea dinamicii puternice pe pietele emergente. Astfel, exporturile si investitiile din zona euro sunt în continuare sustinute de aceste evolutii. De asemenea, se preconizeaza ca majorarea consumului din zona euro va contribui la avansul economic, în concordanta cu evolutiile la nivelul venitului real disponibil, pe fondul mentinerii conditiilor favorabile pe piata fortei de munca. Având în vedere impactul pe care volatilitatea mai accentuata de pe pietele financiare si reevaluarea riscurilor l-ar putea avea asupra economiei reale, au sporit incertitudinile asociate perspectivei în general favorabile privind activitatea economica.

În ansamblu, se considera ca riscurile aferente acestei perspective privind expansiunea economica sunt în scadere. Aceste riscuri în sensul decelerarii se refera în principal la un posibil impact mai amplu al reevaluarii curente a riscului pe pietele financiare asupra încrederii si asupra conditiilor de finantare, la preocuparile legate de presiunile protectioniste si eventuale corectii abrupte determinate de dezechilibre la nivel mondial, precum si la noile majorari ale preturilor petrolului si materiilor prime.

În ceea ce priveste evolutia preturilor, estimarea preliminara a Eurostat indica faptul ca în luna septembrie 2007 rata anuala a inflatiei masurata prin IAPC a crescut sensibil la 2,1%, fata de nivelul de 1,7% înregistrat în luna august. Dupa cum s-a mentionat si cu alte ocazii de catre Consiliul guvernatorilor, efectele nefavorabile ale preturilor energiei vor avea un impact puternic asupra ratelor anuale ale inflatiei IAPC în perioada urmatoare. Datorita în principal acestor efecte si ca urmare a scaderii accentuate a preturilor energiei în urma cu un an si a majorarii recente substantiale a pretului petrolului, Consiliul guvernatorilor estimeaza ca rata inflatiei se va mentine sensibil peste nivelul de 2% pâna la sfârsitul anului 2007 si la începutul anului 2008, înainte de a consemna o noua tendinta de moderare. Se preconizeaza ca rata inflatiei sa se situeze în jurul valorii medii de 2% în anul 2008, în mare parte datorita constrângerilor legate de capacitatile de productie si a unei relative înaspriri a conditiilor pe piata fortei de munca.

Riscurile asociate perspectivei privind evolutia preturilor se mentin în sensul cresterii. Aceste riscuri includ în continuare posibilitatea unor noi cresteri ale preturilor petrolului si ale produselor agricole, dar si a unor majorari suplimentare ale preturilor administrate si ale impozitelor indirecte, peste nivelurile anuntate pâna în prezent. Având în vedere existenta constrângerilor legate de capacitatile de productie, ritmul favorabil de crestere a PIB real înregistrat pe parcursul ultimelor trimestre si semnalele pozitive de pe pietele fortei de munca, majorarile salariale pot depasi asteptarile, iar pozitia firmelor în procesul de stabilire a preturilor pe segmentele de piata cu concurenta scazuta s-ar putea consolida. Astfel de evolutii ar putea genera riscuri în sensul cresterii la adresa stabilitatii preturilor. Prin urmare, este imperios necesar ca partenerii sociali sa manifeste un comportament responsabil.

Analiza monetara confirma prevalenta riscurilor în sensul cresterii la adresa stabilitatii preturilor pe termen mediu si lung. O analiza detaliata a datelor monetare sustine ideea conform careia ritmul expansiunii monetare si a creditului se mentine ridicat. Cu toate acestea, este posibil ca expansiunea agregatului monetar M3, care a atins un ritm anual de circa 12% în luna august, precum si nivelul record de peste 14% al dinamicii anuale a împrumuturilor acordate societatilor nefinanciare consemnat în aceeasi luna, sa fi fost influentate de o serie de factori temporari sau particulari, cum ar fi aplatizarea curbei randamentelor si volatilitatea înregistrata recent pe pietele financiare, si prin urmare sa indice un ritm supraestimat al expansiunii masei monetare si a creditului.

O analiza detaliata a tendintelor la nivelul expansiunii creditului si a agregatelor monetare este deosebit de importanta în conditiile actuale de volatilitate a pietelor financiare, datorita influentelor pe care aceasta din urma le-ar putea avea asupra comportamentului pe termen scurt al companiilor private si implicit asupra evolutiilor monetare. Asadar, datele monetare si cele privind creditul pot oferi indicii relevante cu privire la modalitatea de reactie a institutiilor financiare, a populatiei si a corporatiilor la volatilitatea consemnata pe pietele financiare. Episoadele anterioare marcate de incertitudinea sporita privind pietele financiare au fost asociate, pe buna dreptate, cu realocari semnificative de portofoliu în favoarea activelor monetare lichide si sigure. Totusi, datele monetare nu prezinta înca dovezi suficiente privind astfel de realocari în urma cresterii volatilitatii pietelor financiare de la începutul lunii august, desi nu se poate exclude faptul ca volumul creditelor bancare acordate în aceeasi luna sectorului societatilor nefinanciare reflecta numai partial reintermedierea unor finantari în bilanturile bancilor. Sunt necesare date suplimentare pentru a examina mai amanuntit impactul exercitat de volatilitatea pietelor financiare asupra bilanturilor bancilor, a conditiilor de finantare si asupra expansiunii agregatelor monetare si a creditului.

În ansamblu, persistenta ritmului alert al expansiunii monetare si a creditului semnaleaza prezenta riscurilor în sensul cresterii la adresa stabilitatii preturilor pe termen mediu si lung. În consecinta, evolutiile monetare necesita în continuare o monitorizare foarte atenta în vederea identificarii tendintelor si pentru o mai buna interpretare a dinamicii pe termen scurt. Aceasta va oferi o imagine mai cuprinzatoare asupra reactiei sectorului privat la volatilitatea sporita a pietelor financiare.

În concluzie, coroborarea informatiilor identificate în cadrul analizei economice cu rezultatul analizei monetare a confirmat existenta riscurilor în sensul cresterii la adresa stabilitatii preturilor pe termen mediu, în contextul unor fundamente solide ale economiei din zona euro. Prin urmare, pe fondul expansiunii puternice a creditului si a agregatelor monetare în zona euro, politica monetara a BCE este pregatita sa combata riscurile în sensul cresterii la adresa stabilitatii preturilor, conform obiectivului sau fundamental. În acelasi timp, dat fiind gradul sporit de incertitudine, sunt necesare informatii suplimentare înainte de a ajunge la noi concluzii privind politica monetara. Asadar, Consiliul guvernatorilor va monitoriza toate evolutiile cu deosebita atentie. Pe baza evaluarii sale si prin adoptarea de masuri ferme si prompte, Consiliul guvernatorilor va asigura evitarea materializarii riscurilor la adresa stabilitatii preturilor pe termen mediu si mentinerea unei ancorari solide a anticipatiilor inflationiste pe termen mediu si lung la niveluri compatibile cu stabilitatea preturilor, aceasta fiind cu atât mai importanta în contextul actual. Consiliul guvernatorilor va continua sa acorde o atentie deosebita evolutiilor de pe pietele financiare în perioada urmatoare.

Referitor la politica fiscala, Consiliul guvernatorilor este tot mai preocupat de încetinirea eforturilor de consolidare fiscala structurala si de întârzierea adoptarii unor masuri ferme pentru corectarea dezechilibrelor fiscale. În acest context, se recomanda ca toate tarile vizate din zona euro sa îsi îndeplineasca angajamentele asumate conform Pactului de crestere si stabilitate în vederea îmbunatatirii structurii soldurilor fiscale. Angajamentul asumat în cadrul reuniunii Eurogroup, de realizare a obiectivelor bugetare pe termen mediu în anul 2008 sau 2009, cel târziu în anul 2010, trebuie respectat de toate tarile zonei euro. Tarile care au înregistrat pozitii fiscale solide trebuie sa evite politicile fiscale prociclice. De asemenea, politicile fiscale solide vor contribui semnificativ la mentinerea încrederii în conditii de incertitudine sporita pe pietele financiare.

Cu privire la reforma structurala, Consiliul guvernatorilor sustine pe deplin masurile de încurajare a concurentei, de crestere a productivitatii si de stimulare a flexibilitatii pietelor. Având în vedere ca sectorul serviciilor reprezinta un domeniu deosebit de important pentru aplicarea unor programe de reforma, sunt necesare de asemenea eforturi suplimentare pentru o mai buna functionare a pietelor agricole. În contextul unei cresteri substantiale a preturilor marfurilor alimentare pe pietele internationale, continuarea liberalizarii si a programelor de reforma pe pietele agricole din UE ar putea contribui la sporirea eficientei, iar costurile reduse ar fi în avantajul consumatorilor europeni. Totodata, încheierea cu succes a Rundei de la Doha va impulsiona comertul international în general si pietele agricole europene si internationale în special.

Aceasta editie a Buletinului lunar cuprinde trei articole. Primul articol prezinta evolutiile pe termen lung ale creditelor acordate populatiei de institutiile financiare monetare din zona euro. Al doilea articol face o comparatie între mecanismele de garantare ale Rezervelor Federale ale SUA, ale Bancii Japoniei si ale Eurosistemului, identificând similitudini la nivelul principiilor subiacente si deosebiri în profilul practic. Cel de-al treilea articol ofera o prezentare generala privind circulatia si oferta de bancnote euro, precum si pregatirile necesare pentru emiterea celei de-a doua serii de bancnote euro.