Acorduri în domeniul stabilităţii financiare


  • Acord încheiat la 31 iulie 2007 între Ministerul Economiei şi Finanţelor, Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru cooperare in domeniul stabilităţii financiare şi al gestionării crizelor financiare

  • Actul Adiţional nr. 1 din 16.02.2009 la Acord

  • Actul Adiţional nr. 2 din 15.06.2010 la Acord

  • Actul Adiţional nr. 3 din 19.01.2012 la Acord

  • Actul Adițional nr.4 din 23.12.2013 la Acord

  • Acordul de cooperare între autorităţile de supraveghere financiară, băncile centrale şi ministerele de finanţe din Uniunea Europeană privind stabilitatea financiară transfrontalieră. (Disclaimer Traducerea în limba română a Acordului este doar în scopuri de informare)

    Precizări privind Acordul de cooperare între autorităţile de supraveghere financiară, băncile centrale şi ministerele de finanţe din Uniunea Europeană privind stabilitatea financiară transfrontalieră