Măsurile macroprudențiale adoptate de BNR pe linia implementării amortizoarelor de capital


Potrivit art. 1261 din Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, amortizoarele de capital pot fi impuse de Banca Naţională a României, la recomandarea structurii interinstituţionale de coordonare în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar. Până la operaţionalizarea acestei structuri, recomandările au fost adoptate de Comitetul Naţional pentru Stabilitate Financiară (CNSF).

La data de 20 martie 2017, a fost înființat Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM), atribuțiile CNSF în domeniul stabilității financiare și al politicilor macroprudențiale, precum și cele referitoare la gestionarea crizelor financiare fiind preluate de această entitate nou creată. Recomandările cu privire la implementarea politicii macroprudențiale au fost astfel transferate în sarcina CNSM, în urma operaționalizării acestei entități. Recomandările privind implementarea măsurilor macroprudențiale emise de CNSF, ca entitate de cooperare interinstituțională, își păstrează valabilitatea, dacă acestea nu contravin recomandărilor emise ulterior de CNSM.

Astfel, potrivit prevederilor legale, Banca Națională a României a introdus cerințe suplimentare de capital constând în: amortizorul de conservare a capitalului; amortizorul anticiclic de capital; amortizorul pentru instituții sistemice (amortizorul O-SII); amortizorul pentru riscul sistemic. Deciziile privind introducerea amortizoarelor de capital au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea 1.

Documentele pot fi consultate accesând link-urile de mai jos:

  1. Cerințe de capital suplimentare implementate la recomandarea Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială (începând din aprilie 2017);
  2. Cerințe de capital suplimentare implementate la recomandarea Comitetului Național privind Stabilitatea Financiară (CNSF).

Prin introducerea amortizoarelor de capital se are în vedere obținerea unor efecte benefice atât pentru fiecare instituție de credit în parte, prin creșterea gradului de reziliență la posibile evoluții adverse, cât și pentru sectorul bancar în ansamblu, prin întărirea stabilității financiare.


Modul de implementare a recomandărilor CNSM adresate BNR, de natura implementării amortizoarelor de capital

Recomandarea CNSM Destinatar Modul de implementare a recomandării
Recomandarea CNSM nr. 1/14.06.2017 privind amortizorul anticiclic de capital în România BNR Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr.12/24.12.2015 privind amortizorul de conservare a capitalului și amortizorul anticiclic de capital (publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 980 din 30.12.2015).
Recomandarea CNSM nr. 4/09.10.2017 privind amortizorul anticiclic de capital în România BNR Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr.12/24.12.2015 privind amortizorul de conservare a capitalului și amortizorul anticiclic de capital (publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 980 din 30.12.2015).
Recomandarea CNSM nr. 5/09.10.2017 privind amortizorul de capital pentru alte instituții de importanță sistemică din România BNR Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr. 12/2017 privind amortizorul aferent instituțiilor de credit autorizate în România și identificate de Banca Națională a României ca fiind alte instituții de importanță sistemică (O-SII), publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1009 din 20.12.2017.
Recomandarea CNSM nr. 8/18.12.2017 privind amortizorul anticiclic de capital în România BNR Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr.12/24.12.2015 privind amortizorul de conservare a capitalului și amortizorul anticiclic de capital (publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 980 din 30.12.2015).
Recomandarea CNSM nr. 9/18.12.2017 privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic în România BNR Recomandarea CNSM a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr. 4/2018 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic (publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 433 din 22.05.2018).
Recomandarea CNSM nr. R/3/2018 privind amortizorul anticiclic de capital în România BNR Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr.12/24.12.2015 privind amortizorul de conservare a capitalului și amortizorul anticiclic de capital (publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 980 din 30.12.2015).
Recomandarea CNSM nr. R/5/2018 privind amortizorul anticiclic de capital în România BNR Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr.12/24.12.2015 privind amortizorul de conservare a capitalului și amortizorul anticiclic de capital (publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 980 din 30.12.2015).
Recomandarea CNSM nr. R/6/2018 privind amortizorul de capital pentru alte instituții de importanță sistemică din România BNR Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr.9/2018 privind: amortizorul aferent instituțiilor de credit autorizate în România și identificate drept alte instituții de importanță sistemică (O-SII).
Recomandarea CNSM nr. R/7/2018 privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic în România BNR Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr.8/2018 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic (publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1031 din 5 dec. 2018).

1 Potrivit prevederilor legale (art. 126 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi completările ulterioare), pe perioada tranzitorie până la operaţionalizarea structurii inter-instituţionale de coordonare în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar national, CNSF a adoptat recomandări cu privire la amortizoarele de capital ce pot fi aplicate instituţiilor de credit.