Proiecte legislative


Proiectele de reglementări ce urmează a fi adoptate de Banca Naţională a României sunt publicate pe website-ul BNR, înaintea parcurgerii procedurii de aprobare a acestora în cadrul instituţiei, astfel încât persoanele interesate să poată lua cunoştinţă de conţinutul acestora şi să formuleze eventuale propuneri şi observaţii.

Termen limită pentru transmiterea comentariilor Reglementare supusă dezbaterii publice Contacte
 
13 nov. 2017

REGULAMENT pentru modificarea și completarea Regulamentului BNR nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit

Scurtă prezentare

george.popescu@bnro.ro
florenta.mihai@bnro.ro
18 august 2017*

Modificarea Regulamentului BNR nr.20/2009 privind instituțiile financiare nebancare

 

angela.dimonu@bnro.ro
18 august 2017*

Modificări ale cadrului de raportare FINREP generate de aplicarea IFRS 9:

 

florenta.mihai@bnro.ro
19 iulie 2017*

Ordin privind modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României

Scurtă prezentare

catalina.papa@bnro.ro

* Proiecte legislative în curs de definitivare

Notă: Banca Naţională a României îşi rezervă dreptul de a nu răspunde punctual observaţiilor şi comentariilor primite.