Standardul special de diseminare a datelor (SDDS)


În mai 2005 România a subscris la Standardul special de diseminare a datelor (Special Data Dissemination Standard - SDDS) în conformitate cu Strategia naţională de dezvoltare a statisticii.

SDDS este stabilit de Fondul Monetar Internaţional (FMI)  în vederea îndrumării ţărilor afiliate, care au acces sau care urmăresc obţinerea accesului la pieţele internaţionale de capital, în procesul de diseminare a datelor economico-financiare.
SDDS identifică patru aspecte ale procesului de diseminare: datele (sfera de cuprindere, periodicitatea şi calendarul de publicare), accesul publicului, integritatea datelor, precum şi calitatea acestora.

DSBB prezintă componentele SDDS referitoare la metadate, şi anume metodologia, calitatea şi accesibilitatea, regimul unic de acces pentru toţi utilizatorii de date, fiind evidenţiată transparenţa în procesul de elaborare şi diseminare a statisticilor oficiale. Responsabilitatea pentru acurateţea metadatelor (inclusiv actualizările imediate) şi pentru datele economico-financiare care stau la baza metadatelor îi revine instituţiei-sursă.